mediálna ročenka
a b e l
Mediálny inštitút vytvoril vlastný edičný program, v ktorom poskytuje priestor malým hudobným projektom, predstaviteľom menšinových žánrov. Tituly, ktoré MI vydáva sa ocitajú na periférii hudobnej scény z nedostatku komerčnej úspešnosti...

výskumné aktivity
Hlavným zameraním výskumných aktivít Mediálneho inštitútu je situácia na slovenskom mediálnom trhu a rozvoj mediálneho prostredia...

pedagogický projekt
Kedže vývoj v oblasti informačných technológií je v súčasnosti veľmi rýchly, vzdelávanie odborníkov s novými zručnosťami...

publikačné aktivity
Edičný program Mediálneho inštitútu podporuje publikovanie pôvodných titulov ako aj prekladov odbornej literatúry. Vo formách prístupných odbornej verejnosti sa budú postupne objavovať výsledky výskumov, analytické práce, štúdie či audiovizuálne a zvukové materiály...


a b e l
Media Institute has established its own music edition a b e l. It offers a space to smaller projects, forced to the musical periphery by more commercial titles. CDs are usually produced in a small number (cca.500) but the aim of Media Institute is to support such projects in order to preserve variety of Slovak musical scene. Three titles have been published under...

research
Focus of research activities based in Media Institute and provided by external coordinators is a reflection of the current situation on Slovak media market. One of the first projects on this field...

education project
Since the development of information technologies is very fast today, the education of professionals with new skills is more than necessary. These professionals should be able to reflect...

publishing activities
Edition plan of Media Institute is designed to support publishing of original as well as of translated media related books and materials, outputs from surveys and research, analysis, related audiovisual and audio materials. Established publishing houses are not motivated...