mediálna ročenka
pedagogický projekt
Kedže vývoj v oblasti informačných technológií je v súčasnosti veľmi rýchly, vzdelávanie odborníkov s novými zručnosťami a s primeranými znalosťami v mediálnej oblasti je veľmi potrebné. Súčasní profesionáli z oblasti médií by mali vedieť rýchlo reagovať na nové trendy a pracovať s novými technológiami. Mediálny inštitút preto v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami (Katedra žurnalistiky FiFUK a Academia Istropolitana Nova) vypracoval program, ktorý dopĺňa univerzitné programy predovšetkým o nové odbory zaoberajúce sa mediálnou problematikou. Prednášky z rôznych sfér ako základy mediálnej analýzy, marketing médií, teoria argumentácie, atď. obohacujú etablované programy o odbory, ktoré zatiaľ nemajú na Slovensku kvalitné študijné zázemie.
Od januára 2002 pokračuje už tretia séria seminárov televíznej žurnalistiky pre vzdelávaciu inštitúciu Academia Istropolitana Nova. Praktický rozmer štúdia, ktoré zabezpečuje MI sa uskutočnuje v Audiovizuálnom ateliéri (AVA). Ateliér je vybavený digitálnou kamerou, počítačovou strižňou a Electronic Publishing štúdiom.

 
education project
Since the development of information technologies is very fast today, the education of professionals with new skills is more than necessary. These professionals should be able to reflect current trends in media and able to use and work with these technologies.
Media Institute offers a set of lectures provided by media professionals from various spheres (television, advertising, sociology, print media, philosophy etc.). Since it is not an institution with accreditted and regular study plan, the education program is provided in cooperation with other educative institutions - Department of Journalism at FiF UK, Academia Istropolitana Nova. The aim is to supplement university programs with new media related courses which haven´t got a good study background in Slovakia yet. These are, for example, basics of media analysis, media marketing, theory of argumentation, etc.
In January 2002 the third series of seminars focused on TV journalism continues at Academia Istroplitana Nova. Media Institute has created an Audiovisual Studio (AVA) provided with basic tools of television journalism - digital camera, editing suit and Electronic Publishing studio. It enables students of media related courses to verify their practical skills. It is very attractive especially when considering financial difficulties and limited possibilities of state based educational institutions.