< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

pričom sú nasledované ďalšími mesačníkmi s hodnotami sledovanosti danými predovšetkým veľkosťou cieľovej skupiny, ktorú sa snažia osloviť.

 

 

4.7    Rádiá

 

Počúvanosť rádií na Slovensku prechádza pomalými zmenami, najmä čo sa týka počúvanosti. Zmeny sú spôsobené predovšetkým vznikom nových súkromných staníc a ich počúvanosť je jednoznačne podmienená pokrytím. Verejnoprávny Slovenský rozhlas prevádzkuje stanice s takmer celoplošným pokrytím populácie SR a súkromné stanice sa dajú rozdeliť do kategórií podľa pokrytia na multiregionálne (Expres, Lumen, Fun, Twist, Koliba – od roku 2001 Okey), regionálne (Forte, Hviezda FM, Rebeca, B1, Kiks, Východ, Žilina, N-rádio) a ostatné lokálne (Flash, TOP, Frontinus, Adut, Beta, Hit FM 96,4, Max). Dominujú hudobné – hitové rádia, ku ktorým patrí väčšina súkromných rádií. Až v poslednom období sa začínajú výraznejšie špecializovať a obsadzovať jednotlivé segmenty. Prvé hudobne úzko špecializované súkromné bolo rádio Ragtime so svojim alternatívnym hudobným formátom, ktoré naštartovalo segmentáciu na trhu rádií, ktorá prebieha postupne svojim pomalým ale istým vývojom.

 

Trh je charakteristický tým, že má dominantnú jednu stanicu Slovensko 1, ktorú prevádzkuje verejnoprávny Slovenský rozhlas. Postupne stráca svoju počúvanosť, ale aj napriek tomu je stále v pozícii lídra. Od roku 1994 jej klesla veľkosť poslucháčskej obce z 51% na 30% v roku 2000.

 

Trh sa postupne diferencuje predovšetkým podľa veku, kde staršie skupiny uprednostňujú Slovensko 1 a mladšie hudobné, prevažne súkromné stanice. Ďalšia

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >