< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Najúspešnejšie sú týždenníky Plus 7 dní a Týždenník Markíza, ktoré dosahujú sledovanosť nad 15% a sú to rastúce tituly v sledovanom období. Slovenka, Život, Eurotelevízia, Nedeľná Pravda – Moment, Katolícke noviny predstavujú zmenšujúci sa tradičný trh, pričom prvé dva tituly sa snažia zastaviť pokles na 13% – 14% hladine sledovanosti a ďalšie tri na úrovni 8% – 9% sledovanosti.

 

 

4.5    Dvojtýždenníky

 

Tento typ periodík predstavuje úzku skupinu špecializovaných médií zameraných na motoristov (Stop, Auto aktual), tínedžerov (Bravo, Girl) a krížovkárov. Dvojtýždenná periodicita tvorí prechod medzi týždenníkmi a mesačníkmi a nie je u slovenských čitateľov vyhľadávaná.

 

 

4.6    Mesačníky

 

Obsahové zameranie mesačníkov je zamerané výlučne na úzko odborné témy, na ženy a na záujmové oblasti voľného času, ktoré nemajú ambíciu osloviť celú populáciu, a preto dosahujú nižšie hodnoty sledovanosti. Trh mesačníkov sa vyznačuje najväčšou nestabilitou, mnoho titulov vzniká ale aj zaniká. Trh je charakteristický tým, že k úspešným titulom vzniká konkurencia, ktorá v prípade úspechu uberá percentá sledovanosti svojmu staršiemu konkurentovi, v prípade neúspechu ho posiluje. Preto na trhu koexistujú tradičné aj novšie tituly.

 

Medzi najsledovanejšie s čítanosťou nad 10% patria Rodina, Záhradkár, Ženský magazín a Dorka. Magickú 10%-nú hranicu sa snažia dosiahnuť Lišiak, Zdravie, Eva,

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >