< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

tradičných denníkov si svoje miesto na trhu našiel ekonomický denník Hospodárske noviny, z ktorého sa v roku 1999 odčlenila skupina redaktorov s projektom Hospodársky denník. Prívržencov samostatného Slovenska a Vladimíra Mečiara oslovoval denník Slovenská republika, ktorú po voľbách v roku 1998 nahradil denník Nový deň. Zatiaľ posledný úspešný projekt Korzár vychádzajúci v regionálnych mutáciách vznikol na tradíciách regionálnych denníkov Hlas ľudu, Smer, Lúč a mimobratislavských večerníkov, ktoré si na trhu nenašli svoje miesto a neúspešne dopadlo aj vydávanie celoštátnych novín Slovenský denník, Smena - Nová smena mladých, Trhák.

 

 

4.4    Týždenníky

 

Trh týždenníkov je pomerne štrukturovaný a špecializovaný. Najsledovanejšie sú periodiká zamerané na spoločenské, ženské témy a TV program. Aj ďalšie špecializované periodiká mapujúce ekonomické, politické, cirkevné témy, prehľad zahraničnej tlače a inzertné média majú svoj priestor na trhu, aj keď majú nižšiu hladinu čítanosti. Trh týždenníkov je charakteristický tým, že tradičné tituly počas obdobia rokov 1993 – 2000 postupne strácajú na čítanosti (Slovenka, Život, Nedeľná Pravda – Moment od roku 98, Katolícke noviny, Express – International Express od r. 97) a presadzujú sa nové značky Plus 7 dní, Týždenník Markíza (s podporou TV Markíza) a na trhu sú prítomné aj ďalšie postsocialistické značky Eurotelevízia, TV komplet, Trend, Profit, Vasárnap, Szabad Újság, Tina, Katka, Dominofórum a ďalšie. Preto sa dá očakávať, že trh týždenníkov sa bude ďalej špecializovať a segmentovať, čo môže podnietiť vznik nových projektov, z ktorých sa v prvom desaťročí 3. milénia môžu vyprofilovať silné – čítané periodiká. Trh týždenníkov je menej stabilný ako trh denníkov a naďalej ho budú destabilizovať nové značky.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >