< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

4.2    Prieskumy sledovanosti

 

Počas celého obdobia rokov 1993 – 2000 nevznikol na slovenskom mediálnom trhu zadávateľ, ktorý by sformuloval kritériá na zisťovanie jednotnej meny sledovanosti médií. Preto prieskumy vznikali z iniciatívy prieskumných agentúr. V rokoch 1993 – 1994 mapovali mediálny trh prieskumy agentúr GfK (GfK Slovakia) a AISA, ktoré v roku 1995 spojili kapacity v prieskume Mediaprojekt, ktorý spoločne realizovali aj v Česku aj na Slovensku. Po ukončení projektu v roku 1996 predstavuje jednotnú menu prieskumný projekt Market & Media & Lifestyle českej spoločnosti Median, pričom ostatné prieskumné agentúry združené v SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr) realizovali pre média výhradne ad hoc´ prieskumy. Sledovanosť médií v tomto období zisťovala aj štátna organizácia NŠÚ (Novinársky študijný ústav), ktorý sa neskôr premenoval na NCMK (Národné centrum mediálnej komunikácie), pričom jej výsledky nikdy neboli trhom akceptované ako jednotná mena.

 

Odbornú verejnosť od roku 1993 niekoľkokrát zaujali informácie o aktivitách televízií, ktorých cieľom bolo iniciovanie nezávislého peoplemetrového prieskumu sledovanosti televíznych staníc. Avšak tento typ prieskumov absentoval až do roku 2000 a neexistujú relevantné údaje o možnom začiatku takého typu prieskumu. Preto základom pre hodnotenie sledovanosti televízií sú denníčkové prieskumy realizované združením VISIO (iniciované TV Markíza) a oddelením DKV STV (súčasť STV).

 

Trh sledovanosti tlačových médiií dopĺňajú informácie o priemernom predanom náklade titulov v systéme overovania nákladov, ktoré reálne beží od roku 1999. Avšak do tohoto systému sa zapojili iba niektoré vydavateľstvá so svojimi titulmi. Do systému ABC SR sa zapojili prevažne najsledovanejšie periodiká.

 

Prieskum využívania internetu a sledovanosti www stránok bol v roku 2000 v začiatkoch, pričom k dispozícii boli audity návštevnosti serverov od spoločností Net Search a TNS.

 

 

4.3    Denníky

 

Sledovanosť denníkov je trhom jednej dominantnej značky. Nový čas je jednoznačným lídrom, ktorý v rokoch 1993 – 1998 čítanosť oscilovala okolo 30% a v posledných dvoch rokoch jeho čítanosť poklesla na úroveň 26%. Denník Pravda bol na začiatku obdobia jasnou dvojkou, pričom na konci obdobia sa zaradil v čítanosti do skupiny denníkov (Šport, SME, Práca, Új Szó) so sledovanosťou od 4% do 7%.

 

Celé obdobie bolo charakteristické najmä viacerými prevažne neúspešnými experimentami pri zavedení nových značiek denníkov na trh. Doteraz sú na trhu denníkov prítomné značky, ktoré sa vyprofilovali z tradičných titulov vydávaných za socializmu. Nový čas sa pretransformoval z denníka Čas, ktorý vydávala Strana národnej obrody, Pravda sa oslobodila spod vplyvu Komunistickej strany Slovenska, denník Práca od Revolučného odborového hnutia a Šport od športového zväzu. Denník SME vznikol odchodom časti redakčného kolektívu zo Smeny, ktorú vydával Socialistický zväz mládeže. Národná obroda nadviazala na tradície značky denníka s pred socializmu, maďarskú menšinu naďalej oslovoval denník Új Szó. Okrem

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >