< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

4      Sledovanosť médií

 

4.1    Prostredie

 

Vývoj slovenského mediálneho trhu v rokoch 1993 – 2000 bol charakteristický dvomi základnými vývojovými procesmi. Ako prvý prebiehal proces demonopolizácie postsocialistických médií vrátane výrobných a distribučných kapacít s postupným vytváraním konkurenčného mediálneho trhu. Takmer súčasne sa začal aj druhý pomalší proces štrukturalizácie mediálneho priestoru, ktorý nebol ukončený ani do konca roku 2000. Obdobie transformácie bolo pod priamym ale aj nepriamym vplyvom politickej reality na Slovensku, čo najvýznamnejšie ovplyvnilo štruktúru mediálneho trhu a tým aj sledovanosť médií.

 

Priame väzby a vplyv politických skupín na médiá neustále menili svoju podobu.Od vlastníckych väzieb cez blízke podnikateľské subjekty cez ekonomické (DPH, cenová stratégia výrobných a distribučných kapacít aj po ich prípadnej privatizácii) a legislatívne (mechanizmus prideľovania licencií, zákony týkajúce sa reklamy, lotérií a spotrebiteľských hier). Najhlavnejšími nepriamymi politickými vplyvmi na mediálny trh boli znižujúca sa kúpyschopnosť obyvateľstva spolu s vysokou mierou nezamestnanosti dôsledkom pomalej ekonomickej transformácie a polarizovanie spoločnosti centrálnou politikou. Znižujúca sa kúpyschopnosť a rastúca nezamestnanosť znižovala dostupnosť platených, prevažne tlačených médií na úkor lacnejších elektronických médií. Polarizovanie spoločnosti z centra zvýhodňovalo celoplošné média na úkor regionálnych.

 

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >