< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

stanica Slovenského rozhlasu Rock FM rádio postupne stratila svoje postavenie druhého najpočúvanejšieho rádia (z počúvanosti 38% v roku 1994 na 12% v roku 2000) a zaradila sa do druhej skupiny najpočúvanejších multiregionálnych rádií Fun a Koliba (od roku 2001 Okey) s počúvanosťou okolo 10%. Tretiu skupinu predstavujú rádia s počúvanosťou 6% a menej.

 

V roku 1998 nastal zlom v počúvanosti rádií, kedy významne klesla dĺžka počúvania rádií populáciou SR z približne 4 hodín na 3 hodiny denne. Táto skutočnosť sa dá pripísať čiastočne aj ukľudnením celospoločenskej situácie po voľbách a menším dopytom po informáciách.

 

 

4.8    Televízie

 

Pod vplyvom nízkej kúpnej sily obyvateľstva sa televízia stala „najlacnejším“ zdrojom informácií a zábavy pre široké vrstvy obyvateľstva. Na televíznom trhu dominovala v celom období jedna televízia. Pred začiatkom vysielania TV Markíza (vysiela od roku 1996) to bola verejnoprávna STV 1, ktorú denne sledovalo 70% osôb z populácie SR. Po nástupe TV Markíza a vplyvom politických väzieb na Slovenskú televíziu sa stala najsledovanejšou TV Markíza, pričom ju denne sleduje okolo 75% osôb z populácie SR a sledovanosť STV 1 klesla na 30%. Treťou najsilnejšiou televíziou je dlhodobo česká TV Nova, ktorú sledovalo okolo 20% populácie a v poslednom období sa jej sledovanosť pohybuje nad 15%. Program STV 2 postupne klesol so sledovanosti 23% v roku 1994 na 7% v roku 2000. Ostatné televízie nepresiahli sledovanosť 10% populácie a televízny trh si zachováva „deformovaný“ charakter jednej dominantnej televízie.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >