< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

januára 2001. Na celkovom objeme drobného predaja tlače sa SP podieľa iba 37 %. Podobne to bolo aj pred odkúpením časti majetku PNS v konkurze.

 

Neskôr pod PONS prešli aj činnosti, ktoré v oblasti predplatného zabezpečovala PrNS, a.s. Nakoniec SP odkúpila PrNS, prevzala túto značku a predplatné zabezpečuje prostredníctvom tejto svojej dcérskej spoločnosti.

 

Hlavným dôvodom odkúpenia majetku PNS bol zámer vytvoriť nezávislý subjekt, pôsobiaci na trhu distribúcie tlače a konkurenciu v tejto oblasti. V podstate sa tento cieľ podarilo dosiahnuť iba v oblasti predaja tlače formou predplatného, ale nie              v oblasti drobného predaja. Podpisom zmlúv s rovnakými podmienkami pre všetkých zmluvných partnerov vytvorila SP konkurenčné prostredie predaja tlače formou predplatného. Oproti minulému obdobiu (do roku 1999 zabezpečovala túto činnosť iba PNS) sa rozšírilo spektrum spoločností, podnikajúcich na tomto trhu.

 

Návrat k monopolu

 

Predaj a distribúciu tlače vo vyše 1000 novinových stánkoch Prvej novinovej spoločnosti (PNS) na celom území Slovenska  od 1. 2. 2000 začala zabezpečovať spoločnosť Mediaprint Kapa. Mohlo sa tak stať zásluhou toho, že celú sieť stánkov bývalého najväčšieho distributéra tlače na Slovensku  na základe nájomnej zmluvy prevzala  firma KT Print. Predaj a distribúciu tlače však na základe zmluvy s KT Printom zabezpečuje teraz už najväčší distributér tlače Mediaprint Kapa.

 

Nakoľko výber a zabezpečovanie novinového predplatného od 1. 1. 2000  prevzala Privátna novinová spoločnosť (PrNS) a od 31.1. 2000 celkovú distribúciu prevzala Mediaprint Kapa, čo v skutočnosti znamenalo praktický zánik PNS.  

 

Firma KT Print získala stánky PNS prvýkrát ešte 15. 8. 1998. Bývalé predstavenstvo PNS pod vedením predsedu Stanislava Srníka vtedy s KT Printom podpísalo zmluvu, na základe ktorej KT Print získal 861 stánkov za 7,8 milóna Sk, čo je približne 9060 Sk za jeden.  PNS si však následne stánky od KT Printu prenajala za 1200 Sk mesačne, resp. 14.400 Sk ročne za jeden stánok. [1]

 

Dnes ľudia, ktorí ovládajú KT Print a teda podstatnú časť distribúcie, ovládajú aj bývalý Danubiaprint, čiže novú tlačiarenskú spoločnosť Versus. Aké dôsledky môže mať koncentrácia (doslova monopol) tlačiarenských a distribučných kapacít na malom slovenskom trhu, predviedla koncom roka 2000 tlačiareň Versus vydavateľstvu Perex. Tá v súvislosti so zmluvou na rok 2001 predložila vydavateľstvu Perex (Pravda, Moment) prakticky neprijateľné podmienky (pokuta 30 miliónov Sk za vypovedanie zmluvy). Tento hrubý nátlak bol možný iba preto, že denník Pravda možno tlačiť v plnom náklade iba v jedinej bratislavskej tlačiarni – Verus, ktorú kontroluje Ivan Kmotrík. Perex bol týmto nátlakom prejsť k viacerým menším tlačiarňam a začať vážne uvažovať o vybudovaní si vlastnej tlačiarne (podľa vzoru SME).  (Tragikomickou na celej kauze je skutočnosť, že oba podniky – Perex i Versus sú potomkami komunistického vydavateľského a tlačiarenského kombinátu Pravda).

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Distribúciu a predaj tlače úplne preberá Mediaprint Kapa. Zdroj:  SITA, 31.1. 2000


< predchádzajúca strana - ďalšia strana >