< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

lebo vydavatelia boli nútení prejsť ku konkurenčnej distribučnej firme – Mediaprint Kapa. [1]

 

PNS – dieťa vydavateľov

 

Je prirodzené, že na riešení situácie PNS mali najväčší záujme vydavatelia. Vydavatelia už dávnejšie poukazovali na nekalé praktiky bývalého vedenia PNS – najväčšej distribučnej spoločnosti na Slovensku. To bol hlavný dôvod, prečo podali aj trestné oznámenie pre podozrenie z niekoľkých trestných činov. PNS totiž prestala platiť za dodané noviny a časopisy a utŕžené peniaze používala na iné účely. To malo za následok, že dlh PNS voči vydavateľom  neustále narastal. Preto dokonca pred časom podali návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok PNS a ani po májových zmenách ho nestiahli.  

 

S odstupom času je zrejmé, že vydavatelia nepostupovali vo vzťahu k PNS celkom jednotne. Hlavným reprezentantom záujmov vydavateľov bolo síce ZVPT, ale najaktívnejšie sa správali – celkom pochopiteľne – najväčší vydavatelia a zároveň aj najväčší zákazníci PNS, ktorí boli zároveň aj jej najväčšími veriteľmi.

 

Keďže sa vydavatelia nedokázali v priebehu roka dohodnúť na konštrukcii spoločnosti, ktorá by mohla zachrániť PNS, vyšlo Vydavateľstvo časopisov a novín (Nový Čas) s iniciatívou založiť spoločný podnik piatich veľkých vydavateľstiev. Tak vznikla Privátna novinová služba, a.s., Bratislava (PrNS) ako spoločné dielo vydavateľstiev Perex, a.s., Bratislava, Euroskop, a.s., Bratislava, Spoločnosť 7 Plus, s.r.o., Bratislava, Vydavateľstvo časopisov a novín, s.r.o., Bratislava a VMV, a.s. 

 

Piati vydavatelia, ktorí založili PrNS, vysvetľovali svoj postup nemožnosťou nájsť spoločné riešenie na pôde Združenia vydavateľov periodickej tlače (ZVPT)                    a krátkosťou času. Na rozbehnutie celého projektu však potrebovali súhlas                    a spoluprácu ostatných vydavateľov, z ktorých viacerí sa rozhodli zabezpečovať si predplatné vlastnými silami.

 

V decembri 1999 zástupcovia Prvej novinovej spoločnosti, a.s. (PNS) Bratislava           (v konkurze) a Privátnej novinovej služby, a.s. Bratislava (PrNS) uzatvorili zmluvu         o zabezpečení distribúcie vydavateľských titulov pre predplatiteľov. Zabezpečovanie distribúcie tlače prostredníctvom predplatného na rok 2000 tak od PNS prevzala PrNS. V tom času už nové dlhy PNS voči vydavateľom prekročili 350 mil. Sk, celkové dlhy spoločnosti dosiahli okolo 800 mil. Sk. PrNS si podľa zmluvy od PNS prenajala celý predplatiteľský systém a prevzala  okolo 100 zamestnancov.

 

PNS a Slovenská pošta

 

PNS bolo pôvodne súčasťou pošty a po určitých rokoch sa čiastočne k nej aj vrátila. Najprv zmluvou  o predaji majetku z 31. augusta 2000 odkúpila  časť majetku Prvej novinovej spoločnosti (PNS), a. s., v konkurze. Dcérsku spoločnosť SP Poštová obchodná novinová spoločnosť (PONS), a. s., zapísali do obchodného registra 29.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] (zoh; ron): Je slovenská tlač v područí HZDS?, Nový Čas, 8.7.1999.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >