< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Kmotríkova spoločnosť Versus, ktorá v roku 1999 získala tlačiarenské stroje bývalého Danubiaprintu, je najväčším tlačiarom dennej tlače na Slovensku. S výnimkou denníka SME tlačí takmer všetky celoplošné denníky – Pravdu, Nový Čas, Prácu, Národnú obrodu, Hospodársky denník a Nový deň. 

 

Ivan Kmotrík má okrem Versusu podiel aj v najväčšom distribučnom podniku –               v spoločnosti Mediaprint Kappa. A to nie je všetko, lebo jeho meno figuruje tiež             v ďalších polygrafických spoločnostiach – v Concordii, v a.s. Grafobal Group, Slovenská Grafia, Západoslovenské tlačiarne Skalica, Artmedia, vo vydavateľstve Mladé letá, Slovenskom pedagogickom nakladateľstve. Celkovo sa jeho meno spomína v takmer 40 vydavateľských, tlačiarenských, distribučných či reklamných spoločnostiach. Takúto koncentráciu tlačiarenských a distribučných kapacít v jedných rukách považujú zástupcovia niektorých slovenských médií za reálnu hrozbu pre slobodu tlače na Slovensku. [1]

 

Nie je preto náhoda, že PMÚ SR od 4.6. 2001 posudzuje koncentráciu distribučných kapacít, ktoré sú od roku 2000 v rukách bratislavskej a.s. Mediaprint-Kapa. PMÚ SR začal konanie, ktorým chce preveriť, či na slovenskom trhu s distribúciou periodickej tlače nedochádza k porušovaniu zákona o hospodárskej súťaži.

 

 

1.2.8 Overovanie nákladov tlače

 

 

Popri bežne používaných výskumoch sledovanosti médií je overovanie nákladov tlače (ale aj iných reklamných nosičov, napríklad internetu) vo vyspelých krajinách jeden z kľúčových nástrojov štandardizácie trhu periodickej tlače. Snahy o zavedenie tohto systému aj na Slovensku siahajú do polovice deväťdesiatych rokov. Už v roku 1996 Združenie vydavateľov periodickej tlače usporiadalo seminár, na ktorom zúčastnených vydavateľov, zadávateľov reklamy a zástupcom reklamných a mediálnych agentúr so fungovaním tohto systému v západnej Európe oboznámila Christel Ploegerová, riaditeľka AG für Werbemedienforschung, švajčiarskeho úrade na overovanie nákladov tlače.

 

Po pomerne dlhý prípravách a viacnásobných odkladoch, spôsobovaných najmä turbulentnou situáciou na slovenskom trhu tlače (problémy s distribúciou) bola nakoniec zmluvou zo dňa 11. novembra 1999 jej účastníkmi – Združením vydavateľov periodickej tlače, Klubom reklamných agentúr Slovenska a Slovenským združením značkových výrobkov založené  združenie pod názvom Kancelária pre overovanie nákladov tlače – ABC SR.  Pretože však práve koncom roka 1999 vyvrcholili problémy s distribúciou tlače, začatá činnosť kancelárie sa na čas prerušila. Obnovila sa až koncom júla roku 2000, keď valné zhromaždenie ABC SR namiesto bývalého predsedu združenia Olivera Brunovského za nového predsedu zvolilo Alexeja Fulmeka, predsedu predstavenstva vydavateľstva Grand Press, a.s.  Okrem neho valné zhromaždenie združenia tvoria Vladimír Vokáľ (KRAS) – podpredseda, Dušan Pleško (SZZV)  – podpredseda, Slavomír Maličkay (ZVPT), Jozef Vido (ZVPT),   Pavol Hapák (ZVPT) a Ján Havelka (KRAS). Predsedom

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Denník Pravda do konca roku 2001 s vlastnou tlačiarňou.  Zdroj: SITA, 28.12.2000

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >