< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Postupnou privatizáciou maloobchodnej siete sa zmenila štruktúra obchodných partnerov PNS, čo výrazným spôsobom zasiahlo do obchodných vzťahov medzi PNS a jej odberateľmi. Namiesto komplexných a jednotných dohôd s niekoľkými obchodnými organizáciami musela PNS začať uzatvárať dohody so súkromníkmi v diferencovanom postupe (napr. podľa miesta odovzdania, dohodnutých podmienok remitendy a pod).

 

Ako sa ukázalo neskôr, novým podmienkam trhu sa PNS nedokázala dostatočne prispôsobiť, aj keď pomerne dlhú dobu fungovala bez väčších problémov. Až kým do jej vývoja nezasiahla politicky motivovaná privatizácia.

 

Privatizácia

 

Zámer privatizovať PNS má pomerne dlhú históriu. Jej začiatok siaha do obdobia malej privatizácie v roku 1991.  V tom čase (ešte aj v roku 1993)  existovala v politických kruhoch, vrátane HZDS a premiéra Vladimíra Mečiara, istá náklonnosť k myšlienke, že pre vybudovanie nezávislej, pluralitnej tlače je nielen morálne, spravodlivé, ale aj nevyhnutné dať vydavateľom k dispozícii aj nevyhnutné technické zázemie ich podielom na privatizácii polygrafického priemyslu a distribučného systému. Pokiaľ ide o polygrafiu, náklonnosť bola podstatne nižšia, v oblasti distribúcie však vydavatelia dostali aj verejné prísľuby, naposledy na jeseň 1993 na veľkom stretnutí vydavateľov a predstaviteľov tlače s Vladimírom Mečiarom. Už vtedy však bolo zrejmé, že vláda a kruhy HZDS účasť vydavateľov na privatizácii podmieňujú politickými podmienkami, ktoré vydavatelia neboli ochotní akceptovať. Išlo o výberové zastúpenie vydavateľov podľa ich lojality k vláde.  [1]

 

Medziobdobie vlády Jozefa Moravčíka neprinieslo v tejto oblasti žiadne rozhodnutie a po nástupe poslednej vlády Vladimíra Mečiara sa v dôsledku politickej situácie komunikácia medzi vydavateľmi, tlačou a vládou čoraz viac zhoršovala. Z politických dôvodov vydavatelia nemali šancu prehovoriť do privatizácie PNS napriek tomu, že v tom čase viaceré návrhy a modely privatizácie tlačiarní a PNS existovali. Napokon padlo rozhodnutie, ktoré malo z hľadiska vtedajších politických štruktúr očividne svoju logiku, ale pre vydavateľov a vôbec pre tlač priam katastrofálne následky.

 

Podľa Miloša Nemečka nepriaznivý ekonomický vývoj PNS ovplyvnili štyri faktory:

 

1)     Prvý faktor je objektívny. V rokoch 1992 - 1993 bol jednorazový náklad denníkov šírených PNS približne 1 mil. kusov, v roku 1999  len polovica. Distribúcia tlače je pritom ekonomicky založená na objeme. Ak tento objem klesá, jednotkové náklady na distribúciu výrazne rastú.

 

2)     Druhý faktor spočíva v tom, že PNS nebola schopná zareagovať na objektívne zmeny zefektívnením svojej práce. Za 5 rokov neukázala takmer žiadnu snahu organizačne a inak sa prispôsobiť podmienkam na trhu tlače.

 

Tretí faktor, ktorý prispel ku krachu PNS, bola skutočnosť, že už pred privatizáciou v PNS dochádzalo k vážnym chybám pri rozhodnutiach o

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Predseda Združenia vydavateľov periodickej tlače M. Nemeček v rozhovore pre Trend č. 16, 1999.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >