< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

exemplárov, čo zodpovedá jeho asi 2,6-percentnej čítanosti (asi 100.000 čitateľov). Ďalej tu nájdeme dva mládežnícke časopisy – Bravo a Bravo Girl!, zábavné (krížovkárske) časopisy Relax a Križiak a (humoristické) Kocúrkovo, motoristický magazín Stop a nakoniec tradičný časopis so zahraničnými zaujímavosťami 100+1 zahraničných zaujímavostí.

 

Medzi regionálnymi a lokálnymi dvojtýždenníkmi prevládajú univerzálne, spoločenské, kultúrne a umelecké časopisy, resp. časopisy rôznych záujmových skupín. Zvláštnou skupinou medzi lokálnymi dvojtýždenníkmi sú podnikové a firemné časopisy.  Treba dodať, že aj medzi dvojtýždenníkmi sa vyskytujú periodiká novinového typu, avšak táto periodicita sa už medzi noviny nezaraďuje.

 

Mesačníky

 

Podstatne zaujímavejšou, najmä komerčne, skupinou slovenskej periodickej tlače sú mesačníky. Tak ako v prípade obrázkových týždenníkov, aj medzi mesačníkmi sa vykryštalizovala pomerne silná skupina čitateľsky zaujímavých mesačníkov, ktoré sa o priazeň čitateľov uchádzajú bohatým obsahom a kvalitnou formou.

 

Medzi mesačníkmi dominujú rodinné (Rodina) ženské (Dorka, Eva, Ženský magazín), zábavné (Minikrížovky, Lišiak), poradenské (Záhradkár, Zdravie)  a životno-štýlové (Tabu, Playboy) magazíny, ktoré popri inštrumentálnych (úžitkových) informáciách (praktické rady)  prinášajú zábavu i poučenie (Reader’s Digest Výber).

 

Tabuľka č. 7: Najčítanejšie mesačníky v rokoch 1999 - 2000 (čítal posledné vydanie)

 

 

Rok 

1999

1/2000

2/2000

Mesačník

%

%

 

Rodina

16,7

13,3

14,4

Dorka

14,2

12,8

11,3

Ženský  magazín

13,0

12,5

11,4

Záhradkár

12,7

12,0

12,0

Zdravie

10,0

9,9

8,9

Minikrížovky

8,8

9,3

8,0

Lišiak

9,3

9,1

9,1

Eva

11,7

8,2

8,5

Tabu

9,8

7,5

7,1

Reader`s Digest Výber

7,1

6,6

5,8

 

Zdroj: AISA Slovensko a Median Praha

 

 

Náklady týchto mesačníkov sú pomerne vysoké, čo možno posúdiť vďaka tomu, že viaceré z nich sú zahrnuté do systému overovania nákladov tlače. Tak napríklad

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >