< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

Dnes značnú časť najúspešnejších regionálnych týždenníkov ovláda vydavateľstvo Petit Press, a.s. Prakticky s výnimkou Žilinského večerníka (náklad okolo 25.000) a senického Záhoráka (náklad asi 13 - 15.000), do portfólia Petit Pressu sa dostali prakticky takmer všetky úspešné okresné týždenníky, ktorých náklad sa pohyboval približne na úrovni 10.000 exemplárov, čo predstavuje veľmi služné pokrytie cieľového územia. Boli to také periodiká ako Nový Život Turca (Martin), Kysucké noviny (Čadca), Naša Orava (Tvrdošín), Nitrianske noviny, Trnavské noviny, Naše novosti (Nové Zámky), Novohradské noviny (Lučenec) alebo Nový Vpred Žurnál (Zvolen).

 

 

Dvojtýždenníky

 

Dvojtýždenníky  zastupuje pomerne početná (121) kategória periodík, ktorá sústreďuje 52 ústredných, 41 regionálnych a 28 lokálnych časopisov.  Svojimi nákladmi, čítanosťou a objemami inzercie nepredstavuje však  táto kategória periodík významný sektor trhu periodickej tlače. Skupina desiatich najčítanejších dvojtýždenníkov zahŕňa pomerne rôznorodú spoločnosť, na čelo ktorej sa v poslednej dobe dostal programový dvojtýždenník novinového typu, tlačený na nekvalitnom papieri, so slabou grafickou úpravou, ktorý však ťaží so svojej nízkej ceny (donedávna 10 Sk) – Tele plus. Vychádza v náklade okolo 100.000 výtlačkov a v poslednom období dosahuje takmer 10 percentnú čítanosť, čo reprezentuje takmer 400.000 čitateľov.  S nízkou cenou súvisí aj štruktúra čitateľov. Tele plus číta najmä skupina dôchodcov, ktorej nízka cena konvenuje a ktorá nie je náročná na kvalitu novinových produktov.

 

Tabuľka č. 6: Najčítanejšie dvojtýždenníky v rokoch 1999-2000 (čítal posledné vydanie)

 

Rok

1999

2000

Dvojtýždenník

%

%

Tele plus

9,5

9,1

Relax

10,3

8,2

Žena a život

9,0

8,0

Kocúrkovo

6,3

5,4

Bravo

6,5

5,1

Križiak

4,8

4,9

Bravo Girl!

4,0

3,5

Stop-motoristický  magazín

3,7

3,0

Teleprogram

2,3

2,6

100+1 zahraničných zaujímavostí

2,7

2,1

 

Zdroj: AISA Slovensko a Median Praha

 

 

V prvej desiatke dvojtýždenníkov je ešte ďalší programový časopis podobného typu Teleprogram, ktorý vychádza na malom formáte bez farby a v náklade asi 30.000

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >