< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

rozsahu, na kvalitnom papieri, plnofarebne a v príťažlivej grafickej úprave.  Sú to periodiká, ktoré svojim vydavateľom zabezpečujú vysoké obraty, nakoľko sa im – na rozdiel od dennej tlače – v posledných rokoch pomerne darí.

 

V skupine najúspešnejších obrázkových týždenníkov dominujú spoločenské, rodinné a programové časopisy. V posledných dvoch rokoch sa na čelo rebríčka popri starej dvojici Slovenka a Život dostali ďalšie dva tituly. Dnes o prvé dve miesta súperí viac spoločensky a politicky (najmä pokiaľ ide o politické škandály) orientovaný týždenník Plus 7 dní  a Markíza, ktorá sa viac venuje televíznym programom, najmä však programom svojej televíznej menovkyne, ktorá ju zasa spätne podporuje reklamou v najsledovanejšom slovenskom médiu.  Plus 7 dní v súčasnosti dokáže predať zaručených 177.000 exemplárov (ABC SR, december 2000) a keďže v čítanosti je Markíza na rovnakej pozícii, možno predpokladať aj podobný náklad (Markíza nie je v systéme overovania nákladov).  V tesnom závese alebo zarovno s nimi (podľa toho, ktoré údaje o výške nákladov použijeme) je programový časopis Eurotelevízia, ktorá v závere roka 2000 vykazovala náklad nad 180 000 exemplárov.

 

 

Tabuľka č. 5: Najčítanejšie týždenníky v rokoch 1999-2000 (čítal posledné vydanie)

 

Rok

1999

1/2000

2/2000

Týždenníky

%

%

 

Plus 7 dní

15,9

15,8

17,0

Markíza

10,5

14,9

16,7

Život

16,5

14,6

13,9

Slovenka

16,0

12,9

13,3

Eurotelevízia

12,8

11,1

9,3

Katolícke noviny

7,5

8,2

7,5

Moment

6,4

7,1

8,0

TV Komplet

5,0

6,1

6,1

Vasárnap

3,8

3,4

4,3

International Express

3,7

3,2

2,6

 

Zdroj: AISA Slovensko a Median Praha

 

 

Z neveľkými rozdielmi za týmito troma časopismi nasleduje bývalá vedúca dvojica rodinných časopisov Život a Slovenka, pričom v prípade Života  možno jednoznačne dokladovať náklad okolo 120 000 exemplárov. Viac na ženy orientovaná Slovenka (už vyše 50 rokov na slovenskom časopiseckom trhu) zaostáva podľa výsledkov výskumov za Životom  iba o nepatrné percento, takže jej náklad môže byť podobný. (Slovenka tiež nie je súčasťou systému overovania nákladov tlače.)

 

Medzi desať najčítanejších a najpredávanejších časopisov na Slovensku sa ďalej zaraďuje spoločenský časopis Moment (bývalá Nedeľná Pravda), programový časopis TV Komplet,  spoločenský časopis s programovou prílohou v maďarskom

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >