< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

šéfredaktor  Večerníka Pavol Dinka. Mabex však stihol podobný osud ako H-Press. Od 3. 4. 2000 je vydavateľom bratislavského Večerníka spoločnosť Sundrape, s.r.o.

 

Večerník (Banská Bystrica)

 

Banskobystrický Večerník vznikol v roku 1993 a dlhé roky ho v pomerne nízkom náklade 3-5 000 výtlačkov vydával AZet Press. V roku 1999 sa Večerník stal „obeťou“ prieniku VMV, a.s. do regionálnej tlače, keď sa zlúčil s denníkom Smer a stal sa tak súčasťou siete hlavičkových novín Korzár. Dnes už Banská bystrica nemá ani denník, ani večerník a z bývalých novín tejto stredoslovenskej metropole už zostali iba okresné noviny Smer Magazín.

 

Prešovský večerník

 

Prešovský večerník z vydavateľstva Privatpress, s.r.o. má za sebou úspešnú, viac ako desaťročnú kariéru, keďže začal vychádzať hneď po zmene politickej situácie v roku 1990. Odvtedy si udržuje náklad okolo 10.000 výtlačkov a vo svojej cieľovej skupine (mesto Prešov) dosahuje veľmi slušnú čítanosť.

 

 

Týždenníky

 

Do kategórie týždenníkov patria dve hlavné skupiny periodík – noviny a časopisy.  Z hľadiska dosahu ide o periodiká ústredné, celoštátne a regionálne, resp. lokálne. Zatiaľ čo medzi týždenníkmi je iba veľmi málo celoštátnych periodík novinového typu, väčšina regionálnych týždenníkov patrí do skupiny novín. Naopak, medzi ústrednými týždenníkmi prevažujú časopisy.

 

V roku 2000 celkov vychádzalo na Slovensku 134 týždenníkov, z čoho bolo 44 celoštátnych, 79 regionálnych a 11 lokálnych.

 

 

Ústredné  týždenníky

 

Zo 44 ústredných týždenníkov je najviac univerzálnych (13). Nachádza sa však medzi nimi 6 rodinných časopisov a 5 inzertných týždenníkov, 3 programové časopisy a 2 ekonomické týždenníky (jeden novinového a jeden časopiseckého typu – Profit).

 

Ako sme konštatovali, medzi ústrednými týždenníkmi je iba veľmi málo periodík novinového typu, čiže tlačených na novinovom papieri. Medzi najvýznamnejšie patria Katolícke noviny, ktoré sa radia do prevej desiatky najčítanejších  týždenníkov vôbec; ďalej významný ekonomický týždenník Trend, ktorý síce nevyniká svojim asi 20-tisícom nákladom, ale má pomerne vysoké príjmy z inzercie; kritický týždenník Domino fórum, tiež nie silný svojim nákladom, ale skôr politickým vplyvom; patria sem však aj menej významné spoločensko-politické noviny ako Slovo,  Extra, Mosty, ale aj extrémne zameraná Zmena či v angličtine vychádzajúci The Slovak Spectator.

 

Avšak komerčné ťažisko tohto sektora tlače predstavuje nie veľmi početná skupina obrázkových časopisov, ktoré vychádzajú v pomerne vysokých nákladov, v značnom

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >