< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

už nepovažovalo denník za svoj a usilovalo sa o založenie nového denníka. V posledný  novembrový deň roku 2000 Slovenská Republika vyšla naposledy.

 

Roľnícke noviny

 

Roľnícky noviny sú popri ekonomických denníkoch a Športe ďalším celoštátnym špecializovaným denníkom, určeným poľnohospodárom. V časoch socializmu a kolektivizácie mali širokú základňu čitateľov. V roku 1989 vychádzali v náklade  takmer 80.000 výtlačkov a vo výskumoch vykazovali 250.000 čitateľov. V deväťdesiatych rokoch prechádzali rôznymi zmenami i vydavateľmi, až nakoniec zakotvili v portfóliu VMV, a.s. a jej prostredníctvom sa stali produktom vydavateľského domu Grand Press, a.s. 

 

Roľnícke noviny ako noviny špecifickej vidieckej cieľovej skupiny sa v minulosti vyznačovali čitateľskou štruktúrou, pre ktorú bol príznačný vysoký vekový a nízky vzdelanostný priemer. Dnes majú noviny taký nízky náklad (podľa údajov ABC SR sa denne predá niečo viac ako 6 000 výtlačkov Roľníckych novín), že reprezentatívne výskumy nedokážu presne zachytiť ich štruktúru.  Šéfredaktorom novín je Bohumil Urbánik.

Nový deň

 

Ako sme už spomenuli, HZDS sa nemohlo zmieriť s tým, že stratilo plnú kontrolu nad denníkom Slovenská republika, preto sa usilovalo založiť si nový denník.  Stalo sa tak po tom, čo sa  Danubiaprint 11. mája 1999 dostal do konkurzu a  predal svoje akcie vydavateľstiev H-Press a R-Press.  Nový denník sa rodil za dosť záhadných okolností. Pôvodne mal  vyjsť  už v októbri 2000 s tým, že na jeho vydávaní sa mala podieľať akciová spoločnosť Maduco, ktorej predsedom predstavenstva je smutne preslávený bývalý riaditeľ Slovenskej televízie Igor Kubiš. Táto spoločnosť bola tri dni vydavateľom denníka Slovenská Republika. Šéfredaktorom mal byť bývalý  Mečiarov veľvyslanec vo Švajčiarsku Dušan Kerný.  Nakoniec sa vydavateľom novín, ktoré prvýkrát vyšli ako nulté číslo 2. 11. a ako periodikum  15. 11.  2000,  stala spoločnosť Republika  a šéfredaktorkou Soňa Bezdeková, bývalá šéfredaktorka denníka Trhák.

 

Noviny, ktoré vychádzajú s podtitulom Ľudové noviny pre Slovensko (HZDS – Ľudová strana), sú jediným jednoznačne straníckym denníkom na Slovensku.  Takéto jednoznačné vymedzenie limituje ich cieľovú skupinu na priaznivcov HZDS, čo nie je skupina malá, ale predsa len limitovaná. Zároveň takéto vymedzenie určuje aj štruktúru ich čitateľov, medzi ktorými prevažujú najmä starší a menej vzdelaní čitatelia (taká je štruktúra priaznivcov HZDS).  Noviny sa uviedli na Slovenský trh s dvojpercentnou čítanosťou a čítanosť Slovenskej Republiky, ktorej čitateľov chceli prevziať, zatiaľ nedosiahli.  Navyše sa o bývalých čitateľov zaniknutej Slovenskej Republiky uchádza aj Národná obroda, ktorej hlavný akcionár, americký podnikateľ Leopold Danihels  prostredníctvom vydavateľstva NO Publishing House kúpil pred zánikom ochrannú známku a vydavateľské oprávnenie denníky Slovenská Republika v snahe získať si ich čitateľov.

 

 

 

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >