< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Regionálne a lokálne denníky

 

Regionálna a lokálna denná tlač, ktorú v rokoch socializmu reprezentovali tri pomerne silné krajské denníky Hlas ľudu, Smer a Východoslovenské noviny  s nákladmi od 40 do 60 tisíc exemplárov, ako aj dva večerníky – Večerník v Bratislave a Večer v Košiciach,  prešla v deväťdesiatych rokoch zložitým vývojom.  Hneď začiatkom deväťdesiatych rokov pribudli v tomto sektore nové tituly: Už v roku 1990 Prešovský večerník, v roku 1992 Lúč, neskôr Lúč/Východoslovenské noviny, v roku 1993 banskobystrický Večerník, v roku 1994 Korzo v Košiciach a v roku 1996 Nonstop v Bratislave.  Niektoré zmenili názvy (Smer dnes, Slovenský východ), ale aj zanikli (Slovenský východ, Nonstop), resp.  zmenili periodicitu.

 

V poslednom období o ovládnutie tohto sektora pokúsili nielen domáci, ale už aj zahraniční vydavatelia. Najprv to bol neúspešný pokus vydavateľstva H-Press (Danubiaprint) vydávať hlavičkové noviny Hlasu ľudu – Hlasy štyroch západoslovenských a dvoch stredoslovenských krajov.  Do portfólia H-Pressu patril aj  lokálny bratislavský Večerník. Po neúspechu H-Pressu  Danubiaprint predal tieto tituly firme MABEX, s.r.o., za ktorou bola  Artmedia (Ivan Kmotrík) – silná v polygrafii (Slovenská Grafia, Grafobal Skalica), distribúcii (Mediaprint Kapa), reklame (Artmedia RSGG) i vydavateľskej činnosti (Mladé letá, Pedagogické nakladateľstvo).

 

Lúč/Východoslovenské noviny

 

Lúč/Východoslovenské noviny boli jediným regionálnym denníkom, ktorý v minulých rokoch úspešne konkuroval celoslovenským denníkom. Noviny ako súčasť budovaného, ale medzičasom skrachovaného tlačového a mediálneho impéria VSŽ sa zásluhou dotácií predávali za podstatne nižšie ceny ako konkurenčná tlač, takže   v celoslovenskom rozsahu dosiahli dokonca vyššiu čítanosť ako mnohé celoštátne denníky a v regióne ich pôsobenia (Košický a Prešovský kraj) im dokázal konkurovať iba Nový Čas. Táto skutočnosť bola aj hlavným dôvodom, prečo sa noviny stali prvou slovenskou akvizíciou nemeckej Verlagsgruppe Passau, ktorá, ako sme už uviedli, premenila Lúč/Východoslovenské noviny na hlavičkové noviny so šiestimi titulmi. VMV, a.s. proti nim postavila sieť hlavičkových novín Korzár.

 

Korzár

 

Košický denník Korzár vychádza od roku 1998 ako nástupca denníka Korzo vo vydavateľstve Prešovské noviny, s.r.o, ale v portfóliu VMV, a.s.. Od roku 1999 je hlavičkovým denníkom VMV, a.s. s početnými titulmi. V roku 1999 vychádzali Košický Korzár, Prešovský Korzár, Cieľ Smer Dnes Korzár, Nitriansky hlas Extra Korzár, Smer Dnes Korzár, Trenčiansky hlas Extra Korzár, Trnavský hlas Extra Korzár a Podtatranský Korzár.  Po zlúčení VMV, a.s. s Verlagsgruppe Passau dochádza koncom roka 2000 k prvým redukciám hlavičkových titulov, keď najprv prestal vychádzať Podtatranský Korzár a v novembri sa zlúčil Košický Korzár s Košickým denníkom a Prešovský Korzár s Prešovským denníkom.

 

Denníky Korzár na západnom a strednom Slovensku prestali vychádzať  od 15. januára 2001. Smer dnes Korzár, Cieľ Korzár, Trenčiansky Hlas Extra Korzár, Nitriansky Hlas Extra Korzár a Trnavský Hlas Extra Korzár sa stali súčasťou denníka Sme, ktorý od tých čias súhrn regionálnych informácií poskytuje v pravidelnej

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >