< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Národná obroda

 

Aj Národná obroda  sa potom, čo ju v roku 1996 odkúpili VSŽ, výrazne preorientovala na ekonomickú problematiku. Avšak ani mediálni „experti“ VSŽ, pre ktoré sa Národná obroda mala stať vlakovou loďou, nezastavili ekonomický pád denníka. V roku 1998 sa strata denníka pohybovala vo výške niekoľkých desiatok miliónov korún. Problémom nebol len nízky náklad, ale aj veľmi slabé príjmy z inzercie. Podľa analýz spoločnosti A-Connect, s.r.o., Praha mala Národná obroda za rok 1997 druhé najnižšie príjmy z inzercie z celoslovenských denníkov. Po nej nasledovali v príjmoch z reklamy už iba Roľnícke noviny.

 

Ekonomickú  orientáciu si Národná obroda spočiatku zachovávala aj po tom, čo ju VSŽ boli nútené na prelome rokov 1998 a 1999 predať a  novým  majiteľom sa stal Wyvar Invest. A to priek tomu, že konkurencia v tomto segmente dennej tlače sa zostrila vzhľadom na to, že vo februári 1999 začal vychádzať Hospodársky denník. Pritom Národná obroda mala v tom čase podobnú štruktúru čitateľov ako Hospodárske noviny. To len potvrdzuje, že ekonomické všetky denníky sa uchádzali o priazeň rovnakej alebo veľmi podobnej skupiny čitateľov, čo ešte viac prispievalo       k zostrovaniu konkurencie v tomto segmente dennej tlače.

 

Začiatkom júna 1999 zmenila Národná obroda vydavateľa. Stala sa ňou akciová spoločnosť NO Publishing House, ktorej hlavným akcionárom sa stal Leopold J. Danihels, bývalý prezident Svetového kongresu Slovákov. Žije v USA a je úspešným podnikateľom v hotelovej branži. Danihels vlastní 50% akcií spoločnosti.  Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom bol Štefan Jaška, ktorého pri posledných zmenách nahradil bývalý redaktor TV Markíza M. Beňo, šéfredaktorom denníka Dag Daniš. 

 

Slovenská Republika

 

Hoci Slovenská Republika už neexistuje, v roku 2000 ešte tvorila pevnú súčasť subsystému slovenskej dennej tlače.  Prekvitala v polovici deväťdesiatych rokov, keď mala plnú politickú i finančnú podporu HZDS a Mečiarovej vlády.  Dosahovala náklady okolo 80 000 výtlačkov a so SME súperila o tretiu priečku v poradí najčítanejších slovenských denníkov.

 

Posledné roky opozične orientovaná Slovenská Republika mala medzi svojimi čitateľmi silnú prevahu mužov a starších čitateľov nad 60 rokov. Priemerný vek jej čitateľov bol  zo všetkých slovenských denníkov najvyšší – 52 rokov. Tomu zodpovedala aj ich celkove najnižšia vzdelanostná úroveň.

 

Vlastníkom denníka boli tlačiarne Danubiaprint prostredníctvom vydavateľa R-Press a s privatizačným pozadím HZDS. Začiatkom septembra 1999 sa po Jaroslavovi Rezníkovi novým šéfredaktorom stal predseda predstavenstva spoločnosti R-press Eduard Fašung., ktorý už na tomto poste pôsobil v rokoch 1996-1997    Stopercentným vlastníkom spoločnosti R-press bol  podľa informácií tlače František Marko.

 

Zlé časy pre Slovenskú Republiku nastali v roku 1999 preskupením vlastníckych pomerov vo vydavateľstve R-Press, ktoré Danubiaprint predalo. Od tých čias HZDS

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >