< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

agentúre s predsedom predstavenstva Vladimírom Miškovským. Druhých 50% ešte stále vlastní Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií SR.

 

Do augusta  2000 bol šéfredaktorom práce Ivan Bielik. V auguste nový predseda predstavenstva Vladimír Miškovský vymenoval za šéfredaktora Mariána Pauera. Začiatkom roku 2001 vyvolalo na slovenskej mediálnej scéne veľký rozruch jeho odvolanie, keď spolu s ním dostalo výpoveď ďalších sedem redaktorov denníka. Niektorí politickí pozorovatelia hodnotili akciu ako zásah proti slobode tlače a porušenie pracovných práv novinárov.

 

Hospodárske noviny

 

Samostatnou kapitolou medzi denníkmi sú ekonomické denníky. Hospodárske noviny sú klasický ekonomický denník s výraznou podporou zahraničného kapitálu. V tiráži uvádzajú, že sú súčasťou svetovej skupiny vydavateľov ekonomickej a finančnej tlače, vedenej americkým Wall Street Journal a nemeckým Handelsblat. Ich záujmy ako vlastník zastupuje české vydavateľstvo Economia.

 

Napriek tomu, že patria k menej čítaným (podľa posledných výskumov denná čítanosť dosahuje 1-2% dospelých obyvateľov) a podľa údajov ABC SR predajú necelých 24 000 exemplárov novín denne),  majú dobrú pozíciu v cieľovej skupine čitateľov a vysoký objem inzercie.  Polovica čitateľov HN patrí do ekonomicky aktívnej vekovej skupiny od 30 do 45 rokov. Podľa posledných údajov AISA Slovakia    z roku 2000 je takmer 60% čitateľov HN vo veku do 40 rokov. Čitatelia HN sa ďalej vyznačujú vysokou úrovňou vzdelania (2/3 stredoškolákov a vysokoškolákov),  nadpriemerným zastúpením podnikateľov (30%) a pracovníkov v súkromnom sektore, ale aj študentov (7,1%),  Po odchode šéfredaktora P. Kasalovského a značnej časti redakcie do novozaloženého Hospodárskeho denníka sa v Hospodárskych novinách vytvoril nový redakčný kolektív, šéfredaktorom je Michal Berko.

 

Hospodárske noviny sa stali členom Európskej asociácie hospodárskej tlače. Rozhodlo o tom valné zhromaždenie tohto združenia vo Viedni. Asociácia vznikla roku 1962 a založilo ju päť významných, ekonomicky orientovaných titulov: nemecký Handelsblatt, Les Echos z Francúzska, švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung, Il Sole – 24 Ore z Talianska a portugalský Jornal Do Comercio. Elitný klub hospodárskych novín a časopisov sa odvtedy rozšíril na 48 členov z 26 krajín. Hospodárske noviny sú jediným členom tejto asociácie zo Slovenska.

 

Hospodársky denník

 

Kasalovského skupina založila ďalší hospodársky denník, ktorý vydáva akciová  spoločnosť Theben. Predsedom jej predstavenstva je Peter Kasalovský a spoločníkmi Slavomír Hatina a Alexander František Zvrškovec), pravdepodobný je aj vplyv J. Majského a ďalších podnikateľských skupín. Doterajší vývoj nesignalizuje výraznejší prienik do povedomia čitateľov ani inzerentov. Noviny majú zanedbateľnú čítanosť, ktorá podľa výskumov AISA  Slovensko predstavuje 1/9 čítanosti Hospodárskych novín. To znamená, že Hospodársky denník nepredá viac ako 3-5 tisíc explárov denne.  Šéfredaktorom je Peter Kasalovský.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >