< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

V týchto rokoch sa denník SME profiloval ako  noviny, ktoré pútajú predovšetkým mladších čitateľov s vyšším vzdelaním a s politickou orientáciou na vtedajšie opozičné a v súčasnosti vládne  politické strany, predovšetkým SDK (konkrétne DS, DÚ, prípadne KDH).  Noviny si síce v poradí čítanosti udržujú naďalej tradičné štvrté miesto, ale ich denná sledovanosť poklesla na 5%, čo predstavuje asi 200 000 čitateľov. Aj to je pomerne vysoký odhad, nakoľko skutočný predaný náklad podľa ABC SR predstavuje v posledných mesiacoch iba niečo viac ako 45-55 000 výtlačkov. Noviny si naďalej udržujú mladých (po Športe a Hospodárskych novinách majú najvyšší podiel – 53% - čitateľov do 40 rokov) a pomerne vzdelaných čitateľov.

 

Rozhodujúcim vlastníkom VMV bol Peter Vajda.  Od 1. 7. 2000  je SME hlavným titulom vydavateľstva Grand Press, a.s. Predsedom predstavenstva je bývalý generálny riaditeľ VMV, a.s. Alexej Fulmek a členmi Roman Schlarmann, Edita Slezáková a Stanislav Žiačik. V dozornej rade je Mathieu Cosson (Francúzsko), Václav Foglar (ČR), Roland Rager (Nemecko) a Peter Vajda. Šéfredaktorom novín je Martin Šimečka.

 

Új Szó

 

Vzhľadom na skutočnosť, že denník je určený iba maďarskej menšine, jeho postavenie medzi celoslovenskými denníkmi je prekvapujúce. Denník je so 4 percentami denných čitateľov na celkovo 5. mieste v poradí čítanosti. Vo svojej cieľovej skupine pokrýva 15,5% domácností. Odborné periodiká preto právom poukazujú na jeho nedostatočné reklamné využitie.

 

Nevýhodou denníka je štruktúra jeho čitateľov, medzi ktorými prevažujú starší ľudia      s nižším vzdelaním, regionálne sústredení v južných okresoch Slovenska, najmä v Trnavskom a Nitrianskom kraji.

 

Noviny spolu so svojim bývalým vydavateľom Vox Nova prešli do portfólia vydavateľstva Grand Press.  Šéfredaktorkou je Ágata Grendelová.

 

 

Práca 

 

Podobne ako Pravda, aj Práca patrila za socializmu k novinovej elite a zároveň k najčítanejším denníkom s nákladom vyše 240 000 výtlačkov v roku 1989.  O desať rokov neskôr, v roku 1999, deklarovala Práca náklad 50-60 000 výtlačkov. V súčasnosti, podľa údajov ABC SR,  sa však reálne nepredá viac ako 30 000 výtlačkov tohto denníka denne.

 

Práca je už len čiastočne  odborársky denník, ktorý si  do deväťdesiatych rokov zachoval zrejme iba časť svojich bývalých čitateľov staršieho veku, najmä                     v západoslovenskom regióne. V posledných dvoch rokoch je veková štruktúra jeho čitateľov vyrovnanejšia, to znamená, že jej ubudli najmä starší čitatelia, ktorí sa vzdávajú dennej tlače najmä z dôvodov nízkej kúpyschopnosti.

 

Do júna 2000 bola výlučným vlastníkom denníka a vydavateľom Konfederácia odborových zväzov SR, ktorá v tomto čase odpredala polovicu I. národnej mediálnej

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >