< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

Grand Press a Petit Press

 

Tento konkurenčný boj dvoch veľkých vydavateľov dlho netrval. Po dlhších predbežných rokovaniach sa obe vydavateľské skupiny 1. júna 2000 zlúčili a vytvorili tak najväčší vydavateľský dom na Slovensku s dvoma akciovými spoločnosťami – Grad Press, a.s. pre vydávanie ústredných denníkov a časopisov a Petit Press, a.s. pre vydávanie regionálnej tlače.  

 

Do nového podniku vložila VMV, a.s.:

 

·        denníky SME, Roľnícke noviny,

·        regionálne denníky Korzár, Prešovský Korzár, Podtatranský Korzár, Smer Korzár (B. Bystrica), Cieľ Smer dnes Korzár (Žilina), Trenčiansky hlas extra Korzár, Trnavský hlas extra Korzár,  Nitriansky hlas extra Korzár,

·        týždenníky Domino fórum, The Slovak Spectator a mesačník CD tip.

 

Verlagsgruppe Pasau vložila do spoločného podniku nové slovenské akvizície:

 

·        Vydavateľstvo Lúč, a.s. Košice a jeho regionálne denníky Košický denník, Prešovský denník, Spišský denník, Tatranský denník, Gemerský denník a Zemplínsky denník;

·        vydavateľstvo Vox Nova, a.s. a jej denník v maďarskom jazyku Új Szó, ako aj týždenník Vasárnap s prílohou Hang kép;

·        vydavateľstvo Masmedia, s.r.o. Nitra s týždenníkmi Trnavské noviny, Nitrianske noviny, Naše Novosti (Nové Zámky), Vrábeľské noviny,  Šaliansky týždenník, Novohradské noviny (Lučenec), Nový Vpred Žurnál (Zvolen) a Banskobystrický Žurnál;

·        vydavateľstvo Slovprint, s.r.o. Žilina s týždenníkmi Trenčianske noviny, Prieboj (Prievidza), Obzor (Považská Bystrica), Nový Život Turca (Martin), Kysucké noviny (Čadca) a Naša Orava (Tvrdošín). 

 

 

 

1.2.6   Súčasná štruktúra slovenskej tlače

 

 

Denníky

 

V roku 2000 vychádzalo na Slovensku celkom 30 denníkov, z čoho bolo 13 celoštátnych (z toho jeden inzertný a jeden v maďarskom jazyku), 14 regionálnych a 3 lokálne. 

 

Problémom takejto štatistiky sú hlavičkové denníky, ktoré sa môžu, ale nemusia počítať do počtu denníkov. Ak ich počítame, veľmi sa znižuje priemerný náklad denníkov. Nehovoriac o tom, že roky 1999 a 2000 boli výnimočné, pretože v súčasnosti znovu dochádza k redukcii ich počtu. Navyše ich celkové náklady (najmä predané) nedosahujú tú úroveň z pred troch – štyroch rokov, keď ešte

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >