< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

v začiatkoch jeho vychádzania upozorňovali, že agentúra vydáva denník v rozpore so zákonom. Vydávanie denníka Republika malo byť komerčnou činnosťou TA SR. Avšak podľa vyhlášky Ministerstva financií SR, organizácia tohto typu môže vykonávať len takú komerčnú činnosť, ktorá nespôsobuje straty. Denník Republika však vyprodukoval za rok 1993 stratu vyše 18 miliónov Sk. Zlú ekonomickú situáciu si denník snažil vylepšiť tak, že organizoval na svoju podporu zbierku, čo však tiež bolo v rozpore so zákonom. Zákon č. 63/1973 Zb. totiž stanovuje, že zbierku nemožno začať bez predchádzajúceho súhlasu Ministerstva vnútra SR. A ten redakcia nemala.

 

Viaceré porušenia právnych noriem, ale najmä odklon od myšlienky vydávať rýdzo spravodajský denník (Ten sa zmenil na denník mienkotvorný a politicky jednoznačne vyhranený, čo je nezlučiteľné so základnými princípmi činnosti tlačovej agentúry.) viedli k tomu, že po 406 dňoch opustila Republika pôdu TA SR.  Po páde Mečiarovej vlády nový generálny riaditeľ TA SR Ivan Melicherčík spolu so zástupcom spoločnosti Salus, ing. Jozefom Straňákom podpísali zmluvu o prevode práva na ochrannú známku denníka s modifikovanou hlavičkou a názvom Slovenská Republika na nového vydavateľa. Salus, s.r.o., ktorej spoločníkom bolo aj HZDS, zaplatila TA SR za prevod milión Sk a prebrala tiež záväzok uhradiť Matici slovenskej pôžičku 2 milióny Sk.

 

Tým však kauza Republiky neskončila. Spoločnosť Salus, s.r.o.  si svoj denník pod názvom Slovenská Republika zaregistrovala na MK SR dňa 28. 4. 1994. Názov Slovenská Republika je totožný s oficiálnym názvom štátu, čo pochopiteľne vo verejnosti vyvolalo búrku nevôle. Tlačový zákon č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov však nestanovuje, pokiaľ ide o názov periodika, žiadne obmedzenia. Preto denník s týmto názvom prežil až do svojho zániku. (Pozri nižšie.) [1]

 

V roku 1994 začal vychádzať banskobystrický Večerník,  denník Korzo a v roku 1996 denník Nonstop, ktorý krátko na to zanikol. Okrem neho zanikol v nasledujúcich rokoch aj Slovenský denník (1994), Smena (1995) a Nová Smena mladých (1996), ktorá vznikla ako projekt HZDS v tom istom roku.

 

Od 1. 7. do 31. 8. 1995 vychádzali denníky Smena a SME spoločne, potom denník Smena zanikol.

 

Nová Smena mladých

 

Nová Smena mladých sa objavila v novinových stánkoch 2. januára 1996. Jej vydavateľom bola akciová spoločnosť Denník Smena a šéfredaktorom Maroš Púchovský, bývalý šéfredaktor svojimi antisemitskými postojmi smutne presláveného týždenníka Zmena. Mečiarova vláda poskytla denníku na rozbeh finančnú podporu vo výške 15 miliónov korún ešte v novembri 1995 a zo štátneho rozpočtu 1996 ďalších 35 miliónov. Ani tieto finančné injekcie nemohli udržať denník bez čitateľov pri živote, preto už koncom júna toho istého roka musel prestať vychádzať.

 

 

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Brečka, S.:, cit. d., s. 58-61.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >