< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Denník SME začínal s propagačným nákladom 58 tisíc exemplárov, ten sa však čoskoro upravil na 45-50 tisíc výtlačkov s 20 percentnou remitendou. Napriek počiatočným problémom, akým sa nevyhol žiaden novozaložený slovenský denník,  ale najmä problémom s vládnou mocou, sa SME od polovice deväťdesiatych rokov stal stabilnou súčasťou sektoru dennej tlače a ako jediný nový denník Slovenskej republiky vydržal až do dnešných dní. [1]

 

Hospodárske noviny

 

Ako sme už konštatovali, rozdelenie ČSFR na dva samostatné štáty neprinieslo vydavateľom žiadne vážnejšie komplikácie. Slovenská a česká tlač už dávno predtým rešpektovali národné hranice a odbyt vlastnej tlače v druhej republike zostával pre väčšinu vydavateľov okrajovou záležitosťou.

 

Jednou z mála výnimiek je prípad Hospodárskych novín. Na rozdiel od federálneho Telegrafu, ktorý sa po voľbách 92 nedokázal prispôsobiť novej situácii a zanikol,           s Hospodárskymi novinami to bolo inak. Od svojho vzniku 21. mája 1990 sa tento ekonomický denník profiloval do roly federálneho média, ktoré pokrývalo hospodársku problematiku štátu ako homogénneho celku. Hospodárske noviny zaujali pozíciu jediného ekonomického denníka nielen v ČR, ale aj na Slovensku. Počas roku 1992 sa náklad denníka trvale usadil na hranici 160 tisíc výtlačkov,             z čoho niečo viac ako 30 tisíc sa predávalo na Slovensku.

 

Keď už bolo jasné, že Slovensko smeruje k svojej samostatnosti, vedenie akciovej spoločnosti Economia (už na jar roku 1992)  začalo pripravovať denník na zmenu svojho trhu. Prvého apríla 1992 bola v bratislavskej v tlačiarni Danubiaprint spustená tlač celého nákladu Hospodárskych novín, určeného pre Slovensko. Prenos strán        z Prahy do Bratislavy vyriešil vydavateľ podobným spôsobom ako denník Telegraf, čiže použitím modemového spojenia medzi počítačmi cez telefónnu sieť.

 

Ďalším krokom bolo založenie dcérskej spoločnosti Ecopress a.s., ktorej 100% akcií zostalo v rukách  Economie a.s. Jej riaditeľom sa stal Vladislav Čanky, ktorý predtým pôsobil v PNS. Úlohou Ecopressu bolo pripraviť technické (výrobné), obchodné (odbyt a inzercia) a redakčné podmienky k postupnému osamostatňovaniu sa slovenských Hospodárskych novín.  Vedením slovenskej redakcie bol poverený Oldřich Zábojník, ktorý mal vyriešiť problémy súvisiace s logom, záhlavím, označovaním rubrík TV, tiráže atď. Od 1.11.1992 vydávala každý piatok slovenská redakcia prílohu Slovenské horizonty, ktorá obsahovala iba materiály zo Slovenska            a tiež špeciálnu inzerciu iba pre slovenský trh. Od začiatku roka 1993  tento ekonomický denník existuje nezávisle od Prahy. (Pozri nižšie.) [2]

 

Republika (Slovenská Republika)

 

„Kladieme si vyšší cieľ – priblížiť vám dianie na Slovensku a okolo Slovenska                 v objektívnom zrkadle, ktoré by nemalo byť deformované politickými alebo straníckymi záujmami“, napísal v prvom čísle denníka Republika generálny riaditeľ TA SR  Dušan Kleiman. To však nebolo jediné a posledné klamstvo denníka, ktorý     1. apríla 1993 začala vydávať Tlačová agentúra SR. Viaceré médiá hneď

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Brečka, S.: cit, d., s. 53-55.

[2] Brečka, S.: cit. d., s. 56-58.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >