< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Vladimír Mihal, Igor Cibula, Leopold Podstupka a v ekonomických a štruktúrnych záležitostiach Daniela Vančová, neskoršia riaditeľka vydavateľstva NOFRA.

 

Národná obroda začala vychádzať 15. mája 1990. Prvý rok skončila so stratou okolo 5 miliónov korún, ktoré nakoniec uhradil štátny tlačiarenský podnik APOLLOPRESS zo zisku iných periodík. V dôsledku opakovaného nárastu cien papiera, polygrafických výkonov a iných nákladov takáto strata hrozila aj v roku 1991. Úrad vlády však  nebol ochotný túto stratu zobrať na seba. Jediné východisko bolo, aby Národnú obrodu vydávala súkromná akciová spoločnosť. Prvého júla 1991 vznikla akciová spoločnosť Národná obroda, keď 47 pracovníkov redakcie zložilo po 5 tisíc Kčs. Od začiatku bolo zrejmé, že je to podkapitalizovaná akciová spoločnosť. Východiskom sa ukázalo nadviazanie kontaktu so solventným, bonitným partnerom, ktorým sa po mnohých rokovaniach stala francúzska spoločnosť SOCPRESS z Paríža. Vznikla akciová spoločnosť NOFRA. Francúzsky partner vložil do spoločnosti finančný a materiálový vklad v podobe výpočtovej techniky. Jednou z podmienok Národnej obrody a.s. pri výbere partnera bolo uznanie ocenenia značky, čo sa          v prípade SOCPRESS  stalo.

 

Ekonomická situácia si vynútila aj racionalizáciu v personálnom obsadení. Veď vo svojich začiatkoch mala Národná obroda až 100 redaktorov. Tento počet sa neskôr zredukoval na približne 60 ľudí a v súčasnosti je to ešte menej.

 

Priemerný denný náklad v prvom roku vychádzania bol 80 tisíc výtlačkov, v 1991 klesol na 76 tisíc, v 1992 na 67 tisíc a v roku 1993 klesol až na 54 tisíc výtlačkov denne. Tento trend poklesu nákladov pokračoval aj v nasledujúcich rokoch, čo znamenalo neustály zápas o existenciu novín. Zatiaľ čo ešte v rokoch 1995-1997 mal denník dennú čítanosť okolo 4,4 - 4,6% populácie, v rokoch 1998 -1999 poklesla jeho denná čítanosť na 2%, pri deklarovanom náklade asi 20 000 výtlačkov. [1]

 

Nový Slovák

 

Politicky bolo motivované aj založenie denníka Nový Slovák, ktorý vznikol 1. januára 1992 transformáciou týždenníka s rovnakým názvom. Myšlienka založiť denník vznikla v skupine ľudí, ktorí úzko spolupracovali s Ernestom Deákom, majiteľom súkromnej firmy Avízo Concept Team. Ernest Deák vydával okrem Nového Slováka aj úspešný inzertný časopis Avízo. Práve z tohto zdroja bol financovaný týždenník NS a neskôr denník NS. Za krátky čas sa denník NS dostal na úroveň 30 tisíc výtlačkov. Mal však problémy s distribúciou, a to najmä na zmiešanom území južného Slovenska.

 

Nový Slovák ideovo nadväzoval  na denník Slovák z rokov 1938-45, čo bol aj dôvod, prečo ho niektorí ľudia označovali za denník extrémistický až fašistický. Denník však deklaroval iba záujem  o podchytenie ľudí pre myšlienku samostatnosti Slovenska. Celkom úspešne sa mu darilo získavať názory niektorých významných osobností politického, kultúrneho a spoločenského života, ktoré sa zasadzovali o štátnu samostatnosť Slovenska. Redakčný kolektív tvorilo iba 12 až 15 pracovníkov.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Brečka, S.: cit. d., s. 45-48.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >