< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

s ARTICLE 19 uskutočnili k právnym problémom masových médií na Slovensku. Návrh bol zverejnený v zborníku, chápanom ako podklad pre diskusiu o mediálnom zákone.[1]  Návrh zákona odborne posúdilo aj Medzinárodné stredisko proti cenzúre ARTICLE 19 v Londýne a posudok poskytol aj generálny sekretár Medzinárodného tlačového inštitútu vo Viedni. Návrh zákona sa prediskutoval aj na medzinárodnom seminári na tému Sloboda prejavu novinárov s dôrazom na legislatívu, vnútroredakčnú slobodu a etické súvislosti v septembri 1999.

 

V zmenených politických podmienkach po voľbách 1998 dostal SSN možnosť oficiálne zaujať stanovisko k pripravovaným zmenám mediálnej legislatívy na Slovensku. Nakoľko však zákonodarnú iniciatívu nemá, poskytol svoj návrh na paragrafové znenie zákona o masových médiách [2] aj so zdôvodneniami jednotlivých paragrafov Ministerstvu kultúry SR.  Avšak na ministerstve bez zrušenej sekcie pre médiá sa návrhu zákona nemal kto venovať a Národné centrum mediálnej komunikácie (neskôr Mediálne informačné centrum - MIC), ktorého  generálny riaditeľ takúto povinnosť na seba prevzal, nebolo vstave prípravu mediálnej legislatívy zabezpečiť.  A tak napriek novým politickým podmienkam sa vyhliadky na konečné prijatie nového mediálneho zákona (ako náhradu za socialistický zákon tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch z roku 1966) nezlepšili.

 

Nakoniec sa zákonodarnej iniciatívy chopili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Najprv to bol pokus bývalého ministra kultúry a terajšieho poslanca HZDS Ivana Hudeca na jar roku 2000 predložil parlamentu na schválenie návrh zákona o prostriedkoch verejných informácií. Tento návrh prešiel v parlamente prvým čítaním, ale po kritike odborníkov, Slovenského syndikátu novinárov a poslancov výboru pre kultúru a médiá, opozícia návrh zákona stiahla. Tým vlastne umožnila, aby  v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov bolo možné predložiť do Národnej rady SR nový, menej kontroverzný návrh zákona.

 

Takýto návrh vznikol v januári 2001 ako návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, predložený koaličnými i opozičnými poslancami Jánom Budajom, Ladislavom Ballekom, Jozefom Kužmom, Jirkom Malchárkom a Pavlom Števčekom.  Návrh vlastne takmer doslova preberá návrh Slovenského syndikátu novinárov, najmä jeho poslednú verziu z roku 2000, ktorá nie je presne datovaná a ktorá v alternatívach pripúšťa ustanovenia, ktoré sa  dostali aj do návrhu poslancov a vyvolali nevôľu odbornej verejnosti najmä znením paragrafu 7 – Klauzula o svedomí. Ustanovenie tohto paragrafu v odseku 2 vyžaduje autorizáciu príspevkov po ich redakčnej úprave, pričom za autora označuje aj osobu, s ktorou redaktor robí rozhovor.

 

Zákon prešiel v NR SR prvým čítaním, avšak vláda ho na návrh ministra kultúry neschválila ako návrh, ktorý má zásadné legislatívne nedostatky. Zároveň minister kultúry oznámil, že Ministerstvo SR pripraví do júna 2001 vlastný návrh zákona o masových médiách.

 

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Pozri: Návrh mediálneho zákona právnej komisie predstavenstva SSN – Na diskusiu (júl 1997). In: Zásady mediálnej politiky a legislatívy. Zborník dokumentov.  SSN a ARTICLE 19, Bratislava 1997, s. 98-116.

[2] Návrh SSN na paragrafové znenie zákona o masových médiách.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >