< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

priemere o ďalších 40%. Celkové výrobné náklady sa pri denníkoch zvýšili o 74,6%[1].

 

K rapídnemu zvyšovaniu cien služieb štátnej tlačovej agentúry, nájomného, elektrickej energie a množstva ďalších režijných nákladov pridala federálna vláda tlači od 1. januára 1991 tvrdý úder vo forme nevídanej 22% dane z obratu, ktorá slovenskú tlač zaťažila približne sumou 250 miliónov korún! Po polročných rokovaniach, výzvach a protestoch obidvoch syndikátov novinárov a združení vydavateľov znížilo Federálne ministerstvo financií od 15. mája 1991 daň z obratu na 11 percent. Naďalej však platila 20-percentná daň z objemu miezd a 55-percentná daň zo zisku.

 

Takáto situácia mala samozrejme vplyv na zvyšovanie cien periodík. Pre občanov bol tento fakt o to viac nepríjemný, že k nemu došlo práve v čase celkového rastu životných nákladov.

 

1992 – rast nákladov na výrobu a služby

 

V roku 1992 sa daňové podmienky nezmenili. Dochádzalo však k nárastu nákladov na výrobu a služby. V roku 1993 postihlo tlač podstatné zvýšenie poštových taríf, ktoré sa prejavilo v raste nákladov na distribúciu a následne v ďalšom zvýšení cien periodík. Pri denníkoch to bolo v priemere o 1 Sk na výtlačok. [2]

 

1993 – zavedenie dane z pridanej hodnoty

 

Od začiatku roka 1993 sa pristúpilo k zavedeniu dane z pridanej hodnoty 5% za výrobu a distribúciu, 23% za inzerciu. Zvýšili sa odvody z miezd z 20% na 50%, vydavateľov zaťažili aj poplatky za zákonné a sociálne poistenie. Zároveň sa znížil odvod zo zisku z 55% na 45%. Devalvácia koruny v roku 1993 mala za následok ďalšie zvýšenie výrobných nákladov od 5 do 10%. V polovici roka sa zvýšila aj daň z pridanej hodnoty z 5 na 7% a z 23 na 25%. [3]

 

Nízke príjmy z reklamy

 

V súvislosti s ekonomickým postavením tlače v počiatkoch vytvárania nového systému médií treba brať tiež do úvahy nerozvinutý trh reklamy, ktorý v roku 1990 nezabezpečoval novinám  v priemere viac ako  10% z príjmov.

 

To však nič nemení na skutočnosti, že v nových ekonomických podmienkach sa reklama stala jedným z hlavných zdrojov príjmov masových médií. Ako v tých časoch uvádzala GfK Slovakia, v roku 1993 bolo na reklamu v médiách vynaložených 1 146 865 000 Sk. Z tejto sumy pripadlo na televíziu 550 434 tis. Sk (48 %), na denníky 354 942 tis. Sk (30,95 %), na rozhlas 113 771 tis. Sk (9,92 %), na týždenníky 111 757 tis. Sk (9,74 %) a na ostatné periodiká 15 861 tis. Sk (1,38 %).

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Jelínek, M.: Koniec tlače v Čechách, na Morave a na Slovensku, MY 91, 1991, č. 11, s. 5.

[2] Holina, V.: Zmeny vo vydávaní a pôsobení periodickej tlače. In: Otázky žurnalistiky, 36, 1993, č. 4, s. 231.

[3] Tamže.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >