< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Zaujímavým momentom bola spolupráca súkromných rádií s iniciatívami tretieho sektora. Sprievodné akcie Občianskej kampane 98 boli avizované v takmer všetkých vysielaniach držiteľov rozhlasových licencií. Rádio Twist vysielalo v spolupráci s SKOI kampaň o dôležitosti volieb a občianskej zodpovednosti. Väčšina rozhlasových staníc sa aktívne zapojila do kampane Volím, teda som, realizovanej združením Hlava 98. Asociácia pred spustením tejto kampane opäť podnikla kroky, aby zabezpečila priechodnosť tejto kampane u regulatívneho orgánu – Rady SR PRTV. Riaditeľka Kancelárie Rady p. Grujbárová predbežne posúdila koncepciu kampane. Na vysielaní tejto kampane, napriek nejasnosti zákona, nevidela žiaden problém vzhľadom na fakt, že takéto spoty je možné na základe direktívy EU označiť za tzv. oznamy verejnej služby. Tieto sa nepovažujú za reklamu a preto mohla byť kampaň vysielaná mimo reklamných blokov.

 

Mediálnu oblasť vzrušila v čase volebnej kampane ešte kauza Markíza. Súkromné rádiá prirodzene situáciu okolo najvplyvnejšieho televízneho médiá monitorovali. Rádio Twist poskytlo ostatným členským rádiám Asociácie právo preberať aktuálne informácie z vysielania Twistu a oficiálne stanovisko Asociácie bolo k vzniknutej situácii nasledovné:

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska si uvedomuje, že hektickú situáciu okolo televízie Markíza rámcuje interný problém vlastníckych vzťahov v spoločnosti Markíza s.r.o. Jednou z najdôležitejších povinností štátu je však podľa nášho názoru chrániť vlastníkov a vlastnícke práva ako také. My - prevádzkovatelia súkromných médií, považujeme nedotknuteľnosť vlastníctva za základ, na ktorom budujeme celú svoju činnosť. Fakt, že sa zamestnanci Televízie Markíza ocitli pred otázkou „rozhodnúť sa" kto dnes predstavuje legálne vedenie tohto najdôležitejšieho názorotvorného média na Slovensku,  svedčí o absolútnom zlyhaní základných funkcií štátu - súdnictva, polície, orgánov činných v trestnom konaní... Inak by nebolo možné, aby na jednej strane bol súd schopný zrealizovať proces, ktorý sa bežne ťahá roky,  v priebehu dvoch dní a na obranu druhej strany nepohnúť prstom... Aby v súkromnej firme nastalo také dvojvládie, aké dnes vládne v Markíze. No a fakt, že k čomusi takému vôbec došlo,  v takom dôležitom médiu, akým je Markíza a navyše desať dní pred voľbami, jednoducho nemôže nemať politické pozadie. Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska žiada kompetentné orgány, aby začali urýchlene riešiť vzniknutý  stav a umožnili tým opäť normálne fungovanie TV Markíza. Bez obnovenia právneho stavu v Markíze nebude možné blížiace sa voľby, ktoré sú už dnes ovplyvnené nedemokratickým volebným zákonom, ktorý zakazuje súkromným médiám účasť v predvolebnej kampani a zabraňuje im tak poskytovať občanom plnohodnotné informácie, považovať za demokratické.

 

Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie napokon konštatovala v čase volebnej kampane porušenie zákona jedine v prípade Rádia TWIST. V reportáži z tlačovej besedy SDK M. Dzurinda podľa Rady prekročil vo svojej odpovedi hranicu „propagovania politickej strany a jej programu“.

 

1.1.4.6.7

Asociácia a jej partneri

 

Vznik Asociácie v roku 1992 podporila a prvý rok jej existencie s ňou úzko spolupracovala nemecká Nadácia Friedricha Naumanna.

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >