< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Odporúčania samozrejme nemali žiadnu právnu záväznosť, ale Rada tým chcela dať médiám a politikom najavo, kade sa jej kritériá v čase právne chaoticky upravenej predvolebnej kampane budú uberať.

 

Odporúčania Rady SR PRTV predstavovali veľmi liberálny výklad prijatej novely volebného zákona. Vzhľadom na zosilňujúce sa útoky na súkromné elektronické médiá zo strany vládnej koalície (koncom augusta poslal minister kultúry I. Hudec list Rade SR PRTV, v ktorom žiada, aby Rada odňala licencie takmer všetkým držiteľom licencií, pretože pokrývaním väčšieho územia ako je kraj spadajú do kategórie médií, ktorých licenciu musí schvaľovať NR SR) sa držitelia licencií obávali, že politický tlak na kontrolnú funkciu Rady SR PRTV bude taký silný, že nebude môcť byť vo výklade zákona taká liberálna. Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska vypracovala pre svojich členov odporúčania, o ktorých bola presvedčená, že voči politickej moci i moci regulačného orgánu konanie svojich členov obháji. Odporúčania poskytla i partnerskej asociácii lokálnych televízii LOToS.

 

Asociácia s cieľom, aby v čase volebnej kampane nebola žiadnemu členovi ANRTS uložená sankcia za porušenie nejasného volebného zákona, zriadila s pomocou Open Society v tomto období „horúcu linku“ na pôde partnerskej Advokátskej kancelárie JUDr. Š. Dedáka, kde bolo možné operatívne získať stanovisko k prípadným ďalším otázkam a problémom spojeným s výkladom volebného zákona.

 

V čase predvolebnej kampane vysielalo na Slovensku na základe licencie 21 rozhlasových staníc (Rádio TWIST, Rádio RAGTIME, Rádio FORTE, N Rádio, TOP Rádio, Rádio FRONTINUS, Rádio FLASH, Rádio BETA, Rádio LOCAL FM, Rádio REBECA, Rádio LUMEN, Rádio D.C.A., Rádio TATRY, Rádio KIKS, FUN Rádio, Rádio ŽILINA, Rádio NITRA, Rádio KOLIBA, Rádio DÚHA, Rádio VÝCHOD, Rádio ADUT v prvých 14 prípadoch šlo o členské rádiá Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc). Okrem publicisticky zameraného Rádia TWIST a žánrovo menšinového Rádia RAGTIME šlo v zásade o rádiá s komerčne ladeným programom z čoho vyplýva, že spravodajstvo a publicistika tvorili vo vysielaní ostatných rádií len základnú informačnú funkciu, takže po zákaze vysielania volebných spotov sa rádiá obmedzili na spravodajstvo, ktoré poskytovalo základné informácie o predvolebnom vývoji spoločnosti.

 

Z uvedeného vyplýva, že najväčšie problémy a obmedzenia programu spôsobili právne úpravy v predvolebnom období Rádiu TWIST. Reakciou vedenia tohto rádia na vzniknuté programové problémy bolo vyhlásenie, ktoré Rádio TWIST vysielalo počas celej doby predvolebnej kampane vo veľmi intenzívnom nasadení. Vyhlásenie bolo načítané generálnym riaditeľom rádia A. Hrycom a hudobný podklad tvoril obvyklý podklad k poslucháčsky veľmi obľúbenej relácii Čierna skrinka (aktuálne pripomienky a názory telefonujúcich poslucháčov), na zastavenie ktorej vyvinula vládna koalícia viac krát tlak a ktorej obsah musel byť v súvislosti s volebným zákonom silne redukovaný. Text spotu znel:

Volebný zákon, prijatý našim parlamentom, nás núti obsah programu po prvý raz v histórii nášho rádia cenzurovať. Preto Vy, naši poslucháči, žiaľ, nemôžete pred voľbami dostávať plnohodnotné informácie. Je to smutné, nepríjemné, ale taká je pravda. Prosíme Vás preto o pochopenie a trpezlivosť a sľubujeme Vám, že na druhý deň po voľbách sa táto situácia zmení.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >