< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

V rokoch 1996 a 1997 pripravila Asociácia v spolupráci s Nadáciou pre občiansku spoločnosť (The Foundation for a Civil Society), financovanou Americkou agentúrou pre medzinárodná rozvoj (USAID) sériu piatich okrúhlych stolov, ktoré mapovali základné problémy duálneho systému na Slovensku. V rámci tohto projektu Asociácia iniciovala v prieskumnej agentúre DICIO prvý prieskum sledovanosti médií, snažiaci sa vychádzať v ústrety regionalite súkromných rozhlasových staníc.

 

V rokoch 1997 a 1998 bola v slovenskom mediálnom prostredí veľmi činný americký program ProMedia Slovakia, ktorý bol rovnako financovaný USAID a riadený vládnou agentúrou IREX vo Washingtone. Asociácia a ProSlovakia Slovakia spoločne realizovali viacero projektov, z ktorých najdôležitejšími boli – najväčší prieskum sledovanosti médií realizovaný dovtedy na území Slovenska, uskutočnený v roku 1997 agentúrami MEDIAN a AISA Slovensko a následne lokálny prieskum rozhlasov a televízií v štyroch slovenských mestách (Košice, Poprad, Žilina a Prievidza).

 

V roku 1998 poskytla Asociácii prostriedky na právnu pomoc v čase predvolebnej kampane Nadácia pre otvorenú spoločnosť (The Open Society Foundation) a v roku 1999 prostriedky na realizáciu publikácie Vývoj rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku 1990 - 1999.

 

Asociácia nezávislých rozhlasových staníc Slovenska sa stala v roku 1994 pridruženým členom európskej Asociácie rozhlasových staníc (Association of European Radios - AER).

 

V roku 1995 bola Asociácia jedným zo zakladajúcich členov Rady pre reklamu, samoregulačného orgánu etiky v reklame na Slovensku. Asociáciu od začiatku v RPR zastupovala Zuzana Mistríková, ktorá sa v roku 1996 stala jej prezidentkou.

 

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska - ANRTS

(do 14. 10. 1997 Asociácia nezávislých rozhlasových staníc Slovenska - ANRS)

                                               Grösslingova 45, 811 09 Bratislava

                                               Tel/fax: 02/592 76 311

Dátum vzniku:                       15. 12. 1992

Prezident:                              Pavol Rusko (TV Markíza)

Viceprezident:                      Andrej Hryc (Rádio TWIST)

Ďalší členovia Rady:            Vlastimil Bača (Rádio REBECA),

Jaroslav Dóczy (N Rádio),

Miroslav Remeta (Rádio FLASH)

Sekretár:                               Zuzana Mistríková

Členovia (k 31. 12. 2000):  TV Markíza, TV Luna, Rádio TWIST, Rádio REBECA, FUN Rádio, N-Rádio, Rádio FLASH, Rádio B1, Rádio FORTE, TOP Rádio, Rádio FRONTINUS, Rádio BETA, Rádio LUMEN, Rádio TATRY, Rádio KIKS, Rádio VÝCHOD, Rádio DÚHA, Rádio HIT FM, Rádio Žilina a Rádio EXPRES.

 

 

 

 

 

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >