< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

súkromného vysielania. Ešte v ten deň (14. 10.) Slovenské telekomunikácie vysielanie vypnutých rádií obnovilo.

 

V polovici novembra pripravilo Združenie vydavateľov periodickej tlače rozsiahlu kampaň proti opäť politicky zafarbenému návrhu zákona, ktorým mala byť periodickej tlači výrazne zvýšená daň z pridanej hodnoty, čo mohlo mať za následok likvidáciu všetkých tlačovým médií, ktoré neboli nejakým spôsobom zastrešené, či dotované. Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska Združenie v protestoch podporila.

 

27. 11. 1997 Slovenské telekomunikácie – opäť protiprávne – zastavili dodávku elektrickej energie k vysielaču z ktorého vysielala jedna frekvencia rádia TWIST a jedna frekvencia Rádia LUMEN. Asociácia  opäť reagovala na vyhrotenú situáciu a podporila svojich členov v boji proti nezákonnému, monopolnému a politicky motivovanému správaniu sa Slovenských telekomunikácií. Vysielanie bolo napokon 4. decembra 1997 obnovené. Protiprávnosť postupu Slovenských telekomunikácií neskôr potvrdil súd, v apríli 1999 dokonca odsúdil na ročný podmienečný trest odňatia slobody riaditeľa OZ Rádiokomunikácie, ktorý zastavenie dodávky energie v novembri 1997 nariadil.

 

Začiatkom decembra vláda zastavila prístup všetkých médií okrem STV, SRo a Slovenskej republiky k informáciám. Asociácia opäť v spolupráci so Združením vydavateľov periodickej tlače zorganizovala rozsiahlu kampaň proti obmedzovaniu informovania verejnosti.

 

1.1.4.6.6

Volebný zákon v roku 1998

 

Parlamentné voľby v roku 1998 boli prvými voľbami, ktorých kampaň prebiehala v reálnom prostredí duálneho systému elektronickým médií. Postavenie súkromných médií bolo v čase volieb v roku 1994 marginálne. Preto bola novela volebného zákona pre  elektronické médiá ešte určujúcejšia, ako pre ostatné mediálne oblasti. Vzhľadom na protiústavnosť a kontraverznosť návrhu novely volebného zákona predloženej skupinou poslancov sa počas jej prerokovávania na jar 1998 rozpútala vlna protestov zo strany médií. Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska prijala 22. 4. 1998 nasledovné stanovisko k návrhu tejto právnej úpravy:

1. bod Článku 26 Ústavy Slovenskej republiky znie: „Sloboda slova a právo na informácie sú zaručené." Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska vyzýva poslancov NR SR, aby zabránili prijatiu protiústavného návrhu volebného zákona. Prerokovávaný návrh porušuje ústavné právo občanov na informáciu tým, že zakazuje súkromným médiám informovať o politickom dianí na Slovensku v predvolebnom období. Žiadame poslancov NR SR, aby vytvorili rovnaké ústavou garantované podmienky pre súkromné a verejnoprávne médiá. Obmedzovaním súkromných médií i ich možnosti informovať je ohrozený demokratický charakter nastávajúcich volieb.

 

Asociácia zároveň rozhodla o vysielaní intenzívnej kampane prostredníctvom svojich médií. Členské rádiá vysielali citované stanovisko 3 krát denne pred spravodajským

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >