< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Kampaň skutočne v plánovanom rozsahu prebehla a znamenala prvú názorovú diferenciáciu súkromných vysielateľov (do tohto obdobia sa každý nový držiteľ licencie stal jej členom). Na základe toho, že dohodnutú kampaň nevysielali, boli z Asociácie vylúčené rádia FUN, ŽILINA a KIKS.

 

1.1.4.6.3

Vývoj členstva v ANRS (neskôr ANRTS)

 

Kým došlo k spomínanému konfliktu, rozširovala sa Asociácia spolu s novými rádiami prichádzajúcimi na trh. Základným pravidlom jej činnosti bolo dosiahnuť rovnaké podmienky na existenciu pre všetkých držiteľov licencií, konkurenčné problémy museli ostať mimo (i v prípade oprávnených sťažností N Rádia voči chovaniu sa Rádia NITRA (neskôr HVIEZDA FM) a Rádia FRONTINUS voči Rádiu ŽILINA). Preto bolo logické, že sa o členstvo v ANRS uchádzal každý nový držiteľ licencie. Politická situácia však (najmä v období 1994 - 98) začala mediálny sektor priamo ovplyvňovať, politici – i prostredníctvom monopolu štátnych telekomunikácií, „štátnych“ verejnoprávnych médií, ovplyvňovania udeľovania licencií, či ďalších lukratívnych frekvencií a usmerňovania reklamných prostriedkov do vládnucim stranám blízkych médií – začali existenciu nezávislých médií ohrozovať. Agresivita politickej moci oblasť médii neobišla - naopak, považovala ju na jednu z priorít. Asociácia sa ku každému zásahu moci do duálneho systému ozvala, t.j. prestala byť z tohto uhla pohľadu apolitická. Prvou „skúškou“ rovnakého vnímania pravidiel pre nezávislé vysielanie bola kampaň ANRS, upozorňujúca na protiprávnosť konania SRo. Neskôr to bol jednoznačný postoj v kauze so Slovenskými telekomunikáciami, či pri neoprávnenom zastavení vysielania Rádia HIT (ktoré dokonca nebolo členom ANRS, ale bolo prvým súkromným médiom, ktorého šírenie bolo zastavené), neskôr pri vypnutí rádií TWIST, REBECA a N (a následne odpojeniu vysielača Rádia TWIST na Sitne).

 

Členmi takto sa profilujúcej Asociácie prestalo byť postupne okrem Rádia FUN a Rádia ŽILINA (Rádio KIKS sa stalo opätovne členom) ešte Rádio NITRA (HVIEZNA FM). Rádiá DÚHA a KOLIBA sa v čase svojho vzniku (1997) už o vstup do nej ani neuchádzali. Rádiá FUN, NITRA a ŽILINA si z dôvodu straty zastrešenia Asociáciou voči autorským organizáciám založili Cech súkromných rádií Slovenska.

 

Na jeseň roku 1997 sa politický tlak na médiá vyhrotil tak (v tomto období došlo i k spomínaným zastaveniam vysielania niektorých rádií), že súkromné médiá hľadali cesty k maximálnemu spojeniu síl. V októbri 1997 otvorila Asociácia dvere držiteľom licencií na terestriálne televízne licencie (problémy držiteľov ostatných druhov televíznych licencií sú diametrálne odlišné od problémov držiteľov licencií rozhlasových) a členmi Asociácie sa stali CITY TV a predovšetkým TV MARKÍZA. Prezidentom ANRTS sa stal Pavol Rusko a jeho predchodca Andrej Hryc viceprezidentom. Sila tohto spojenia sa ukázala vzápätí – v predvolebnom roku 1998 – kedy komerčné médiá bojovali s protiústavným volebným zákonom.

           

1.1.4.6.4

Kauza Slovenské telekomunikácie verzus Asociácia (1996)

 

Napriek tomu, že protimonopolný úrad konštatoval, že Slovenské telekomunikácie nemajú v oblasti rozhlasového vysielania monopol, prax bola a je pre vysielateľov

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >