< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

ktorý (legislatívne veľmi neobvykle) určil minimálne percento z obratu, ktoré musí vysielateľ autorským organizáciám odviesť (ak by sa dikcia tohto zákona vykladala maximálne striktne, mohol by tento odvod spolu predstavovať 16% zo všetkých príjmov rozhlasovej stanice). Po prijatí tohto zákona a zákona o kolektívne správe práv (č. 283/97 Zb.) udeľovalo ministerstvo kultúry autorským organizáciám licencie. Po obdržaní licencie vypovedal OZIS zmluvu o spoluprácu SLOVGRAM-u a dožadoval sa podpisu zmlúv s držiteľmi licencií. Členovia Asociácie splnomocnili v tomto probléme Asociáciu, ktorá vedeniu OZISu tlmočila rozhodnutie svojich členov spolupracovať na vysporiadaní každého druhu práv len s jednou organizáciou. Počas celého roka 1999 hľadala Asociácia spôsob, ako i v tejto situácii umožniť svojim členom používanie nahrávok interprétov zastupovaných OZISom a zároveň si svoje povinnosti vysporiadať.

 

1.1.4.6.2

Asociácia verzus Slovenský rozhlas

 

Prvé rádiá, ktoré začali koncom roka 1992 a začiatkom roka nasledujúceho, narazili vo svojej rodiacej sa obchodnej politike na neprekonateľný problém: Slovenský rozhlas. Nešlo len o to, že v čase vznikajúceho duálneho systému mal tento dominantné postavenie na - ešte sa len rodiacom - reklamnom trhu. Problémom bolo, že ešte i toto postavenie táto inštitúcia zneužívala. Právne pozadie existencie Rock FM Rádia, CDI, či agentúry Radio Media  sa nachádza v kapitole 2. 3. tejto publikácie. Vecné dôsledky takéhoto chovania SRo však priamo ohrozovali rádiá, ktoré mali v prvých rokoch so svojím vysielaním len obrovské náklady a v boji o reklamné prostriedky, ktoré boli a sú ich jediným zdrojom príjmov, nemali šancu konkurovať komerčnému vysielaniu SRo pokrývajúcemu kvalitne celé územie Slovenska. Z tohto obdobia je známy bonmot vtedajšieho ústredného riaditeľa SRo Vladimíra Štefka, že: „súkromné rádiá vysielajú aby zarábali, zatiaľ čo SRo zarába, aby vysielal“, ktorým obhajoval existenciu Rock FM (z ktorého príjmy odchádzali z polovice do rakúskej súkromnej firmy). Ekonomickú výhodnosť tohto projektu pre SRo a jeho skutočné verejnoprávne vysielanie (S1 a S2 – Rádio Devín) neskoršie analýzy jednoznačne vyvrátili.

 

Asociácia spracovala viacero právnych analýz, ktoré okrem iného poskytovala Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu a kultúru. Podala množstvo podnetov na generálnu prokuratúru, najvyšší kontrolný úrad, ministerstvo financií. V roku 1997 zorganizovala dve odborné diskusie s účasťou poslancov, právnych a ekonomických expertov i médií, v ktorých tento problém (v čase druhého okrúhleho stola jednoznačne protiprávny, pretože to už bolo Rock FM prenajaté spoločnosti AXIS MEDIA) akcentoval a vytvárala tlak na jeho riešenie.

 

Situácia okolo Rock FM vyprovokovala po prvý krát v krátkej histórii súkromného vysielania držiteľov licencie k použitiu éteru na vyjadrenie svojho názoru. Na kongrese ANRS v marci 1997 sa jej členovia dohodli, že budú od 7. apríla 30 dní vysielať frekvenciou 5 spotov denne kampaň, ktorej cieľom bolo upozorniť na protiprávne konanie SRo, ktoré nie je schopná zastaviť ani Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorá je zo zákona najvyšším orgánom v oblasti duálneho mediálneho systému.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >