< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

1.1.4.6

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska

 

V roku 1992 boli udelené ministerstvom kultúry prvé licencie na rozhlasové licencie. Napriek tomu, že tieto licencie neobsahovali z dnešného hľadiska všetky potrebné náležitosti (napríklad kmitočtový list), pustili sa prví odvážlivci do boja s prostredím, ktoré na príchod súkromného vysielania vôbec nebolo pripravené. Je pravda, že v tom čase už dva roky (od 10. júna 1990) vysielalo Rádio FUN, to však vzniklo len vďaka študentskej generácii novembra 1989, ktorá s projektom rádia v spolupráci s francúzskym FUN Rádiom (respektíve s vydavateľským domom Roberta Hersanta a jeho dcérskou spoločnosťou SERC) na začiatku roku 1990 prišla a ktorá vďaka svojmu „revolučnému renomé“ projekt aj presadila. Pôvodným zámerom bolo (okrem začatia nezávislého vysielania vo vtedajšom Československu) založiť spoločnosť, ktorá v prípade komerčného úspechu zabezpečí prostriedky na budúce študentské aktivity, pretože podpora štátu po zániku SZM bola veľmi nepravdepodobná.

 

Po prvých rokovaniach na Telekomunikačnom úrade, Rádiokomunikáciách, autorských organizáciách (SOZA, SLOVGRAM, OZIS, LITA), hudobných vydavateľstvách či ďalších inštitúciách, pochopili držitelia rozhlasových licencií, že každý sám o sebe skončia skôr ako vôbec začnú vysielať. Problémom bolo, že zákon síce otvoril cestu súkromnému vysielaniu, ale tu sa všetky aktivity štátu týmto smerom skončili. Inštitúcie, ktoré mali dovtedy skúsenosti len s vysielaním veľkých štátnych médií, začali od držiteľov licencií požadovať rovnaké podmienky. Po niekoľkých rokovaniach založili siedmi držitelia licencií (FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio RAGTIME, Rádio R.M.C., KLASSIC Rádio, FM Rádio D.C.A a Rádio TATRY) 15. decembra 1992 v Bratislave Asociáciu nezávislých rozhlasových staníc Slovenska. Jej prvým prezidentom sa stal Andrej Hryc a sekretárom Zuzana Mistríková. Vznik Asociácie, ktorú založili ešte sa len rozbiehajúce rádiá, by bol o mnoho komplikovanejší nebyť podpory nemeckej Nadácie Friedricha Naumanna, ktorá ako nadácia na podporu liberálnej politiky realizovala v Československu i program podpory liberálnych médií.

 

1.1.4.6.1

Autorské organizácie

 

Začiatkom roka 1993 podpísala Asociácia generálnu dohodu s autorskou organizáciou SOZA (zastupujúcou autorov) a následne so SLOVGRAM-om (zastupujúcim interprétov a výrobcov hudobných nosičov). Tieto dohody určili základné podmienky zmlúv, ktoré potom tieto organizácie (SLOVGRAM zastupujúc aj ďalšiu ochrannú organizáciu interprétov OZIS, pretože ANRS odmietla uzavrieť dohodu s dvomi organizáciami na jeden druh autorského práva) potom podpísali s jednotlivými držiteľmi licencií. Vysporiadanie si autorských práv je jednou so základných podmienok v zákone, neexistencia zmlúv môže byť dôvodom k odňatiu licencie. Napriek tomu, že autorské organizácie neboli s dohodnutými podmienkami spokojné a zdôrazňovali, že ide o „štartovacie podmienky“, považovali držitelia licencií 9% zo všetkých hrubých príjmov rádia, čo predstavovali odmeny dohromady, za maximálne a často i nad svoje sily.

 

Autorské organizácie sa pokúsili podmienky počas nasledovných siedmych rokoch viac krát zmeniť. Veľmi silný argument im dal do rúk autorský zákon (č. 383/97 Zb.),

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >