< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

Vysielanie pre národnostné menšiny a etnické skupiny

 

Súčasťou Rádia Regina je aj vysielanie pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Najrozsiahlejšie je vysielanie pre maďarských poslucháčov. Týždenne pre nich odvysielame 40 hodín programu, ktorý je šírený vlastnou sieťou strednovlnných vysielačov. Príprava relácií sa realizuje v bratislavskej redakcii. Pre ukrajinských a rusínskych poslucháčov je určených 13 hodín programu týždenne. Program je šírený strednovlnnými vysielačmi košického regionálneho vysielania v čase, keď toto nevysiela. Programy sa pripravujú v Prešove. Štúdio v Prešove je zodpovedné aj za vysielanie pre nemeckých poslucháčov. Pol hodiny týždenne (vždy v stredu) odznie premiéra, ktorú v nedeľu zopakujeme. Program je šírený na celé územie všetkými vysielačmi Rádia Regina. Presne to isté platí aj pre vysielanie pre rómských poslucháčov.

 

Zahraničné vysielanie

 

Krátko po vzniku Slovenskej republiky bolo zriadené aj zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu. Spočiatku to bolo iba vysielanie v slovenčine pre zahraničných krajanov, od 29. marca 1993 pribudlo vysielanie v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku.

 

Relácie v jednotlivých jazykoch sa striedajú v polhodinových intervaloch od 1.00 do 20.00 hodiny. Ich podstatnou súčasťou sú správy, publicistické príspevky                     o slovenskom hospodárstve, vede a technike, histórii, kultúre, krajinských pozoruhodnostiach, spoločenských, ekologických záležitostiach, športe, ale aj ukážky slovesného a hudobného umenia, rôzne zaujímavosti zo Slovenska a medailóny osobností.

 

Postavenie na trhu

 

Postavenie SRo na slovenskom rozhlasovom trhu sa v posledných dvoch rokoch výrazne zhoršilo, keď poklesla počúvanosť všetkých jeho okruhov (staníc).

 

Tabuľka č. 1: Denná počúvanosť okruhov SRo v rokoch 1999 – 2000

 

Rok

1999

1/2000

2/2000

Stanica (okruh)

%

%

%

Slovensko 1 – Rádio Slovensko

32,8

29,9

30,4

Rock FM Rádio

16,2

11,2

13,5

Regina – Rádio Regina

4,9

5,5

4,4

Slovensko 2 (Rádio Devín)

1,3

1,2

1,7

 

Zdroj: AISA Slovensko a Median Praha

 

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >