< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

a Rádiom Regina, tvorí Slovenský rozhlas ako celok. Ústredná myšlienka "ladíme spolu" je kreatívne vyjadrená celoplošnou vizuálnou reklamou v tlači a podporuje ju aj zvukový spot vysielaný na všetkých vlnách SRo. Verejnoprávny rozhlas sa touto kampaňou pripravuje na tohtoročné 75. výročie svojho vzniku

 

Slovenský rozhlas ako verejnoprávna inštitúcia už dlhšiu dobu zápasí s finančnými problémami, ktoré spôsobuje najmä viac ako dvestomiliónový dlh Slovenským telekomunikáciách a nedostatočné príjmy z koncesionárskych poplatkov, keď v slovenskom parlamente sa už niekoľko rokov nedarí presadiť ich zvýšenie. Táto skutočnosť vytvára zlú štruktúru finančných príjmov SRo, v ktorých koncesionárske poplatky predstavujú iba necelú polovicu, ale viac ako tretinu tvoria  priame štátne dotácie. V porovnaní s Českým rozhlasom je to desaťnásobne viac a úplne v rozpore s novými trendmi verejnoprávneho vysielania v Európe, v ktorom sa presadzuje čo najmenšia závislosť prevádzkovateľov od štátu.  Tento stav spolu s dlhodobým dlhom vyvoláva trvalú inštitucionálnu krízu, ktorej riešenie je najmä po privatizácii Slovenských telekomunikácií veľmi  sťažené a bez zásahu štátu sa asi nebude dať riešiť.

 

Rádio Slovensko

 

Stanica Rádio Slovensko ako prvý národný rozhlasový okruh, je tradične programovo univerzálna, s prevahou spravodajských a publicistických relácií. Vysiela nepretržite 24 hodín denne. Je typickým univerzálnym vysielacím okruhom, ktorého program obsahuje všetky hlavné žurnalistické i umelecké žánre (spravodajstvo a aktuálna publicistika 29%, publicistika aj s blokovou hudbou 47%, literárna tvorba 8%, dramatická tvorba a seriály 4%, hudobné relácie 8%, iné 4%).

 

 

Hudobne je okruh formátovaný stredným prúdom populárnej hudby a jej blízkymi štýlmi, ako aj reláciami ľudovej hudby (pomer 95:5 v prospech populárnej hudby). Okruh má určený 45%-ný podiel slova k 55%-ám hudby.

 

Adresátom vysielania  je najmä populácia Slovenskej republiky nad 30 rokov i keď         v štruktúre vysielania sú aj programy pre deti a mládež. Spravodajské relácie sú počas celého dňa väčšinou v hodinových intervaloch. Hlavná spravodajská relácia Rádiožurnál tvorí dominanty rána (7.00 hod.), poludnia (12.00 hod.), podvečera (18.00 hod.) a večera (22.00 hod.). Predpoludním (10.00 hod.) sa vysiela v skrátenej podobe ako Minižurnál.

 

V pracovných dňoch tvorí programovú zostavu prúd publicistického slova a hudby        v magazínových blokoch. Cez víkend klesá periodicita spravodajských relácií.

 

V sobotu a nedeľu - počas víkendu sú vo väčšej miere vysielané slovesné, umelecké a zábavné programy. V programovej ponuke sú zastúpené aj relácie pre deti, mládež, športové a náboženské vysielanie. Hudobné programy sú zastúpené najmä stredným prúdom populárnej hudby najrôznejších odtieňov tohto žánrového spektra a ľudovou hudbou.

 

Stanica Rádio Slovensko šíri aj reklamné programy, ktoré tvoria asi 1,5% z celkovej vysielacej plochy.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >