< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

S odstupom niekoľkých rokov sa potvrdzuje, že snahy niektorých súkromných prevádzkovateľov o čoraz väčšie pokrytie územia a tým o väčšie trhové podiely boli nielen márne, ale aj zbytočné. Súkromný rozhlas na Slovensku, tak ako v celej Európe, sa profiluje ako regionálne a lokálne médium.  To je snáď jeho najvlastnejšia črta. Preto aj snahy o celoštátny súkromný rozhlas by dnes už vyzneli ako neprirodzené a vopred odsúdené na neúspech.  

 

Doterajšia licenčná prax a absencia systémovej koncepcie štátnej komunikačnej politiky spôsobili, že viac-menej živelný rozvoj viedol k asymetrickému rozhlasovému modelu na Slovensku. V súčasnosti na Slovensku pôsobia štyri kategórie rozhlasových staníc:

 

·        Celoštátne stanice (výlučne stanice verejnoprávneho Slovenského rozhlasu, pretože na rozdiel od zahraničia, doteraz žiadna súkromná rozhlasová stanica nezískala licenciu na vysielanie s dosahom na celé územie).

 

·        Nadregionálne súkromné rozhlasové stanice, ktoré svojim signálom zabezpečujú územie viacerých regiónov (krajov), ale nezabezpečujú ním ešte celé územie Slovenska.

 

·        Regionálne súkromné rozhlasové stanice, ktoré pôsobia prevažne                v hraniciach regiónu.

 

·        Lokálne súkromné rozhlasové stanice, ktorých vysielanie sa sústreďuje na určité mesto a jeho blízke okolie.

 

Okrem týchto štyroch základných kategórií treba brať do úvahy aj regionálne               a zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu a zahraničné stanice s licenciou na vysielanie na Slovensku.

 

 

1.1.3.1 

Verejnoprávny Slovenský rozhlas – SRo

 

SRo ako verejnoprávna inštitúcia bol zriadený v máji 1991 a jeho činnosť je vymedzená zákonom Slovenskej národnej rady č. 255/1991 o Slovenskom rozhlase v znení neskorších zmien a doplnkov. Táto činnosť vychádza zo zásady, že SRo je verejnoprávna inštitúcia, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá ľuďom prostredníctvom parlamentu.

 

SRo vysiela vyše 44.000 hodín programu ročne na svojich 3 celoštátnych a 4 regionálnych (Bratislava, západné, stredné a východné Slovensko) okruhoch pre vyše 3.5 mil. poslucháčov na celom Slovensku. Okrem ústredia v Bratislave má Slovenský rozhlas regionálne štúdiá v Košiciach a Banskej Bystrici a národnostné a etnické štúdio v Prešove.

 

Slovenský rozhlas  komunikuje od 4. septembra 2000 s verejnosťou prostredníctvom nových logotypov vysielacích okruhov a s novým názvom stanice Slovensko 1, ktorá bola premenovaná na Rádio Slovensko. Spolu s Rádiom Devín, Rádiom Rock FM      

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >