< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

paralyzovala činnosť i prestíž tohto dôležitého  pracoviska. V konečnom dôsledku sa tým oslabili trhové pozície  celej STV.

 

Padla ďalšia potenciálna výhoda verejnoprávneho vysielateľa - chyba, ktorú sa už nikdy nepodarilo celkom napraviť. Trh -  predovšetkým reklamné agentúry - si zvykol pracovať s údajmi  agentúry VISIO. Paradoxne pritom akceptoval aj fakt, že zo  slovenských vysielateľov bol zadávateľom, vlastníkom dát a zároveň aj ich metodickým kontrolórom jediný subjekt - TV Markíza...

 

Aj keď sa neskoršie podarilo v STV mnohé zo zameškaného dohnať, situácia sa už zásadným spôsobom nezvrátila. Takto STV v rokoch 1996 - 7 neprehrala iba zápas o diváka, ale zbytočne rezignovala aj na potrebu exaktných, otvorených a vzájomne  kontrolovateľných údajov o správaní sa tohto diváka. Tým veľmi pravdepodobne stratila aj ďalší kúsok zo svojho diváckeho podielu na trhu. A každé percento sledovanosti znamená dnes na reklamnom trhu desiatky miliónov korún...

 

Túto nenormálnu situáciu, na ktorej určite nemá podiel iba sama  STV, vyrieši už len ďalšia etapa v zbere údajov o divákoch - a tou  je nevyhnutné zavedenie elektronického merania.

 

1.1.2.3.5

Pokus o zvrat – zmeny po voľbách 1998

 

V roku 1998 bola zvolená nová Rada STV a na post ústredného riaditeľa STV bol zvolený Milan Materák. Úlohou nového vedenia mala byť stabilizácia celej inštitúcie. Vedenie STV prioritne riešilo situáciu v spravodajstve. Výmena mnohých redaktorov a snaha po objektívnosti sa prejavili na raste sledovanosti hlavnej spravodajskej relácie aj na zvyšovaní dôveryhodnosti celej inštitúcie.

 

Otázka financovania STV sa otvorila najmä vďaka príprave privatizácie Slovenských telekomunikácií, voči ktorým mala STV nevysporiadané záväzky. Koncom roku 1999 oznámili Slovenské telekomunikácie, že rozpočet na rok 2000 bude deficitný a to najmä vďaka ťažko vymáhateľným pohľadávkam. Najväčším dlžníkom bola STV, ktorej dlh bol v tom čase 600 miliónov Sk. STV voči platbám namietala, pretože podľa jej názoru boli sadzby Slovenských telekomunikácií neprimerane vysoké. Podľa predstáv manažmentu STV mala byť STV oddlžená tak, že vláda prevezme záväzky STV voči Slovenským telekomunikáciám a ich riešením bude poverené Ministerstvo financií SR. Slovenské telekomunikácie boli sprivatizované v júli 2000 – novým vlastníkom sa stal Deutsche Telekom. 21. októbra 2000 sa vláda SR rozhodla vyčleniť zo štátneho rozpočtu 1 miliardu Sk na uhradenie dlhu verejnoprávnych médií voči Slovenským telekomunikáciám. Pohľadávky Slovenských telekomunikácií mali byť uhradené v priebehu dvanástich mesiacov. Ani privatizačný projekt ani zmluva s novým vlastníkom Slovenských telekomunikácií však dlhy STV neriešila a neobsahovala klauzulu o splátkovom kalendári ani o tom, kto je povinný dlhy zaplatiť.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >