< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

 

1.1.2.3

STV v konkurenčnom prostredí (1996-2000)

 

 

V auguste 1996 začala vysielať TV Markíza. Bola to prvá  profesionálne vedená slovenská komerčná stanica, navyše prvá stanica s dostatočným investičným zázemím. A prvá súkromná televízia, ktorá vysielala na "tradičných" pozemných frekvenciách. Synergia týchto troch strategických faktorov zásadným spôsobom  zmenila situáciu v slovenskom mediálnom priestore. Až po vstupe TV Markíza vznikol na Slovensku reálny televízny trh a STV dostala skutočného konkurenta.

 

V tomto novom, konkurenčnom prostredí sa hegemónne postavenie  Slovenskej televízie zosypalo ako domček z karát. Prekvapujúca nie je ani natoľko skutočnosť, že komerčná ponuka pritiahla divácke  masy - to sa dialo vo všetkých štátoch za bývalou železnou oponou.

 

Zarážajúci je spôsob, akým televízia s dlhou tradíciou, bohatými  archívmi, so solídnym programovým i technickým know-how padla na kolená. Ako trestuhodne ľahko opustila pozície a priam amatérsky reagovala na dramatické zmeny. Komerčná stanica s regionálnym štatútom a počiatočným pokrytím 55-60% populácie v priebehu 4  mesiacov získala podstatne vyšší podiel na diváckom trhu ako  STV s jej dvoma celoplošnými kanálmi.

 

Ak si uvedomíme, že produkt, ktorý priniesla na trh TV Markíza,  predstavoval iba priemerný štandard, pád STV bol o to viac  zahanbujúci. Trh sa však nedá ani oklamať, nemožno na ňom ani dlho  kamuflovať. Chronické problémy STV vyústili práve v tomto období do otvorenej krízy - najprv diváckej, potom finančnej, a napokon  do krízy celej firmy a jej značky.

 

1.1.2.3.1

Prehratý zápas o diváka

 

Zo skúseností v západnej Európe je známe, že komerčné televízie sa pri svojom nástupe snažili získať divákov predovšetkým atraktívnou  filmovo-seriálovou ponukou (zväčša amerického pôvodu) - a oveľa pomalšie sa presadzovali v oblasti spravodajstva, a najmä domácej pôvodnej tvorby. Ich váha na trhu rástla len postupne a trvalo  roky, kým sa z nich stali veľkí hráči.

 

V štátoch bývalého východného bloku však bola situácia iná. Podstatne viac žičila komerčným televíziám. Takmer všade - s výnimkou Poľska a Slovinska - sa komerčné stanice už v priebehu  prvého roka presadili ako najsilnejší hráči na trhu. Bolo to tak aj v Čechách, s ktorými malo Slovensko historicky, hodnotovo i legislatívne spoločné východiskové pozície. Frontálny nástup NOVY tu v roku 1994 zmenil zásadným spôsobom pomer síl. Štáb Českej  televízie však vedel v krátkom čase postaviť svoju stratégiu, mal odvahu o ňu bojovať a napriek viacerým politickým treniciam i konfliktom dokázal pre ňu získať dostatočnú politickú akceptáciu, čo sa žiaľ na Slovensku nikdy nepodarilo. Určite tu svoju úlohu  zohral aj tlak verejnosti, najmä vplyvných intelektuálov, ale  tento tlak by nevznikol a politická vôľa by sama

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >