< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

Výsledkom tohto jednostranného kroku bola absurdná skutočnosť, že peniaze sa prelievali z jedného štátneho vrecka do druhého: štát  uvoľňoval dotácie Slovenskej televízii pod podmienkou, že sa  prevedú do štátneho monopolu Slovenské telekomunikácie. Štátne  subvencie teda nešli tam, kde mali: na konkrétne rozvojové či  programové projekty a nové služby verejnosti, čo je základná  filozofia dotačnej politiky európskych štátov vo vzťahu k verejno-právnym televíziám.

 

 

1.1.2.2.4

Presahy a zásahy politiky

 

Príčiny ekonomických problémov, ktoré priamo súviseli aj s notorickým problémom kvality a nezávislosti programovej tvorby, nemali teda  zďaleka len svoje vnútorné zdroje. Okrem nedomyslenej novely  zákona o koncesionárskych poplatkoch a telekomunikačného diktátu sa na programovom výstupe a ekonomike podniku nepriaznivo podpísalo  aj vajatanie okolo budúcnosti druhého programu STV. Najprv to mala byť privatizácia lukratívnych vysielacích časov (17.00 – 01.00) na programe STV2, ktorá mala množstvo tragikomických peripetií s  politickým pozadím a priniesla len veľa strateného času a úsilia,  vrátane nikdy neukončenej prípravy družicového vysielania STV.

 

Jediné, čo sa dá po odstupe času s určitosťou povedať, je to, že kompetentní sa vlastne nevedeli dohodnúť, aký má mať profil, pre  koho má vysielať a koľko bude stáť. Po družicovej epizóde, ktorá  nesporne raz príde ako doplnková služba STV na stôl, ostali len kopy materiálov, limitovaných nedostatkom financií.

 

Potom tzv. Ftáčnikova novela, ktorá zablokovala II. program pre verejnú vysielaciu službu. S myšlienkou tejto zákonnej úpravy  možno súhlasiť, veď zodpovedá praxi drvivej väčšiny európskych  štátov. Jej opodstatnenosť sa ukázala tam, kde sa verejná služba  uchýlila ku kombinácii jedného pozemného kanála s programom,  šíreným pomocou družice. Napríklad v Maďarsku MTV okamžite stratila vyše polovicu svojej váhy na trhu a jej družicou šírený  program sa vníma divákmi ako celkom okrajový. Chybou tejto novely novely však je, že ak povedala A, mala povedať aj B. Konkrétne: mala riešiť aj spôsob financovania druhého programu STV, keď už bolo každému jasné, že nie je v možnostiach Slovenskej televízie plnohodnotne využiť pozemný okruh s vynikajúcou penetráciou (96%).

 

Celý sled tu spomenutých i nespomenutých anomálií vedie len k  jednému záveru: na Slovensku prejavili rôzne politické garnitúry voči verejnoprávnym vysielateľom paradoxne takmer jednotný prístup. Osciloval medzi povrchnosťou a pokusmi o politické zasahovanie, čo  je zas druhá strana tej istej mince: neboli totiž vyriešené zásadné  predpoklady a poistky, aby STV mohla fungovať ako ekonomicky, a  teda aj programovo nezávislý subjekt. Záujem o STV sa zväčša  začínal a končil pri výkazoch o zastúpení politických strán v  spravodajstve. Na STV sa v plnej miere vzťahovala aj ďalšie  generálne slovenské špecifikum: problém politických nominantov a  konštituentov. Je preto veľmi ťažké hodnotiť, do akej miery boli  kroky jednotlivých vedení STV – až na známe krajné prípady – vynútené či politicky

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >