< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

1.1.2.2

Výzvy, ktoré priniesla samostatnosť (1993 - 1996)

 

1.1.2.2.1

Problémy s identitou

 

1. januára 1993 začala vysielať Slovenská televízia ako verejnoprávna vysielacia služba nového štátu. 5. januára 1993 zvolila  Národná rada Slovenskej republiky všetkých 9 nových členov Rady STV.

 

Formálne vznikli všetky podmienky pre samostatnú existenciu Slovenskej televízie. Do augusta 1996 ostávala jedinou pozemnou televíziou na Slovensku s univerzálnou programovou skladbou.

 

Obdobie rokov 1993 - 1996 poskytovalo Slovenskej televízii ideálny priestor na sformovanie svojich síl, vytvorenie novej identity a potrebného kreditu vo verejnosti. Po rozdelení federácie a Československej televízie na dva samostatné subjekty mala STV k  dispozícii dva kompletné vysielacie okruhy s celoštátnym pokrytím. Na vlastnom národnom trhu nebol nijaký vážny konkurent. Reklamný koláč už prekročil hranicu pol miliardy korún a núkal sa na tanieri. Takáto šanca, ktorá trvala takmer štyri roky, sa v  otvorených systémoch vysielania vyskytuje iba zriedka.

 

Do tohto obdobia STV doslova spadla po dlhých mesiacoch provizórií. Preto jej nemožno vyčítať, že nebola na novú situáciu všestranne  pripravená. Jej hlavným cieľom, na ktorý sa sústredili všetky sily  v druhej polovici roka 1992, bolo vykryť obrovský vysielací  priestor, ktorý sa jej zrazu naskytol.

 

V dobových dokumentoch z týchto rokov sa zdôrazňuje, že STV  úspešne splnila náročné úlohy, ktoré súviseli so zabezpečením  vysielania v nových podmienkach. Svojím spôsobom je to pravda.

 

Zvládol sa enormný nápor na programovú výrobu a vysielanie. Vlastná výroba v priebehu jediného roka 1993 stúpla o vyše štvrtinu, z 2.650 hodín na vyše 3.539 hodín. Pokiaľ STV dodala v poslednom roku  existencie federácie do vysielania ČST 3.343 hodín programu, v prvom roku samostatnosti musela zabezpečiťť 7.352 hodín vysielania  na svojich dvoch kanáloch. To všetko s nižším počtom zamestnancov ako v roku 1992 (1992: 2670 zamestnancov, 1993: 2605 zamestnancov) a len s malým nárastom príjmovej stránky rozpočtu (cca 11%).

 

Lenže začiakom roku 1993 prišiel najvyšší čas popri operatívnych úlohách riešiť aj iné, z dlhodobého hľadiska závažnejšie problémy, ako je počet vyrobených hodín programu. Bolo treba predovšetkým  vypracovať koncepciu a stratégiu STV v nových podmienkach – v rovine programovej, ekonomickej, ale i v rovine vzťahu k mocenským štruktúram. Definitívne pominuli dôvody pre rôzne provizóriá a alibizmus. Praha už nemohla byť vinníkom a príčinou našich  vlastných slabostí a chýb.

 

Bola potrebná seriózna sebareflexia, hlboká systémová analýza riadenia a fungovania organizácie, ale aj krátkodobý a prinajmenej strednodobý výhľad jej pozície a jej cieľov na mediálnom trhu. Bolo treba za pochodu prognózovať vývoj

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >