< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

nadnárodných koncernov je naopak v záujme štátu, aby rôznymi deregulačnými opatreniami uvoľnil ruky domácim subjektom, ktoré musia byť konkurencieschopné.

 

Napriek tomu, že znenie zákona č. 468 prijala odborná verejnosť vcelku veľmi pozitívne, bol iba čiastočnou výhrou. Platí to najmä o jeho celkovej filozofii a určení základných „pravidiel hry“. Z hľadiska budúcich praktických (najmä ekonomických) potrieb verejnoprávneho vysielania to nebol veľký úspech. V tom čase aj na oveľa väčších a bohatších trhoch sa zákonodarcovia zachovali k verejným vysielacím službám oveľa veľkorysejšie. Napríklad v Taliansku mohla verejnoprávna RAI vyčleniť na reklamu 4% z celkovej  vysielacej plochy, pričom v hlavných vysielacích časoch bol prípustný limit až 12%. Vo Francúzsku dva hlavné verejnoprávne  kanály mali na reklamu k dispozícii rovnaký objem vysielacieho času ako televízie komerčné - 6%[1] (a 12% na tzv. kĺzavú hodinu v hlavných vysielacích časoch). To všetko pri 6-8 násobnej výške koncesionárskych poplatkov, nehovoriac už o početnosti populácie.

 

Otázkam finančného zabezpečenia verejnoprávnej televízie sa však v tom čase veľa pozornosti nevenovalo. Viera v samoregulačnú silu  trhu sa prenášala z oblasti ekonomiky aj do oblasti médií. Navyše tu boli dva faktory, ktoré dávali zabudnúť na potenciálne riziká: zákon sa prijímal pre 15 miliónový trh, ktorý mal šance rýchlo  generovať reklamný koláč. A po druhé, takmer súčasne s touto  zákonnou normou sa zvýšili koncesionárske poplatky za televíziu na dvojnásobok. Keď sa neskôr po rozpade ČSFR ukázalo, že slovenský  televízny trh je kriticky malý, ešte stále bola šanca – opäť v  súlade s európskymi skúsenosťami – situáciu korigovať. Žiaľ,  nestalo sa tak. Prvá zákonná úprava, ktorá vychádzala v ústrety  verejnoprávnemu vysielaniu (rozšírenie reklamných možností v  hlavnom vysielacom čase), prišla až v roku 2000.

 

Ak teda u nás už rad rokov hovoríme o rôznych krízach, treba si  všímať aj praktické kroky, ktorým sa eufemisticky hovorí „politická  vôľa“.

 

1.1.2.1.5

Zahraničné aktivity

 

Otvorenie sa svetu bolo už od prvých mesiacov existencie STV jednou z jej prirodzených priorít. Dovtedy nevídaným spôsobom sa začali rozširovať kontakty na osobnej úrovni: v roku 1990 vycestovalo do zahraničia takmer 1.000 pracovníkov STV. Svet mal o nás záujem: za jediný rok sa zaregistrovalo v STV do 500 zahraničných návštev na rôznych úrovniach.

 

Začali sa rozvíjať aj nové formy zahraničných kontaktov, napr.  stáže (najmä v USA a vo Veľkej Británii). Slovenská televízia sa začala prezentovať v zahraničí aj na  inštitucionálnej úrovni: v roku 1990 bola prijatá spolu s ČST a ČST v ČR (zvláštna kombinácia názvov, ktorá odrážala nevyjasnené vnútorné vzťahy) za skupinového pridruženého člena EBU. Na konci obdobia sa STV už začala presadzovať ako samostatný  subjekt aj v medzinárodnom spoločenstve. Diplomatickým úspechom bolo prijatie za plnoprávneho člena EBU s platnosťou už od  1. 1. 1993, hoci sa tak

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1]  Quels dévéloppments pour les télévisions de serice public en  Europe?

 In: Dossiers de l Audiovisuel, čís. 87, 1999, str. 59.

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >