< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

V roku 1992 však už bolo zrejmé, že schválený Zákon č. 468/91 o  prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania nedáva „trojke“ v jej dovtedajšej podobe šance na prežitie. Navyše sa začalo  v zmysle spomínaného zákona pripravovať licenčné konanie na  frekvencie okruhu TA3.

 

Vysielanie na okruhu TA3 bolo zastavené 1. júla 1992. Možno  priskoro, možno mohla TA3 v určitej forme prežiť aspoň dovtedy, kým prevezme frekvencie nový držiteľ licencie na komerčné vysielanie. V dôsledku „špecifických“ slovenských podmienok,  ktorých zákulisie nie je doteraz celkom vyjasnené, trvalo celé 3 roky, kým sa rozhodlo o novom držiteľovi licencie, ktorým sa  stala TV Markíza. Vysielací okruh bol vyše 4 rokov nevyužitý. V  krajine, ktorá mala iba dva kompletné vysielacie okruhy, to bol  nepochopiteľný luxus – a najmä ochudobnenie ponuky divákovi ...

 

Napriek svojmu krátkemu životu je skúsenosť s TA3 v mnohých  smeroch zaujímavá a poučná. Prekvapujúci je už fakt, že toto programové pele-mele, ktorého balenie zďaleka nebolo luxusné, má živú divácku odozvu. Štatistiky uvádzajú, že z troch vtedajších  intendantúr prišlo v r. 1991 najviac listov práve na vedenie TA3. Svedčilo to o prinajmenej veľkom diváckom dopyte po zahraničných  reláciách, ako aj o tom, že divácky trh nie je dostatočne saturovaný vysielaním F1 a S1. Naplno sa to prejavilo o dva roky  neskôr po nástupe NOVY (a potom po nástupe TV Markíza), keď sa už programová ponuka verejnoprávnej televízie na Slovensku zredukovala na poldruha kanála.

 

Skúsenosť TA3 je zaujímavá aj z hľadiska samotnej televíznej  praxe. Ak zvážime, že celý 24-hodinový program TA3 zabezpečovalo 9 interných zamestnancov STV s minimálnymi finančnými nákladmi, je to zrejme nielen európsky rekord, ale okrem iného dôkaz, že aj v štátnej či verejnoprávnej inštitúcii sa dá pracovať s  maximálnou efektivitou, ak sú pre to podmienky, t.j. ak má kanál  prevažne vysielací, a nie výrobný profil. A prirodzene, ak vznikne  klíma pre riešenie ambicióznej úlohy.

 

Je to zároveň aj ďalší nepriamy argument o jalovosti diskusií, ktoré na Slovensku mechanicky porovnávajú ťažkopádnosť a prezamestnanosť verejnoprávnej STV s pružnými a efektívnymi  komerčnými stanicami.

 

Princípy, na ktorých fungovala TA3, boli vlastne akýmsi hybridom medzi komerčnou stanicou vysielacieho typu a verejnou službou (v oblasti informácií a regionálneho vysielania). Tento určite nie  dokonalý, ale svojho času divácky úspešný hybrid treba vnímať ako odraz doby, ale súčasne zostáva pre históriu prejavom potenciálnych  schopností pracovníkov STV, ak sa postavia čelom k výzve.

 

 

1.1.2.1.4

Prvé legislatívne normy – ich prednosti a úskalia

 

Od roku 1991 sa vysielanie STV už formovalo v rámci legislatívnych  noriem, ktoré pevne vymedzili jej miesto v mediálnom priestore. Tieto normy boli neskôr viackrát novelizované a doplnené celým  balíkom ďalších zákonov (koncesionárske poplatky, reklama, Rada  SR, Rada STV, volebné kampane).

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >