< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

vysielania a priniesol do nich výrazné trhové prvky. Výsadné  postavenie dovtedy monopolných štátnych (Francúzsko, Španielsko) a verejnoprávnych (Nemecko, Škandinávia, Holandsko) televízií  bolo v priebehu niekoľkých rokov zlikvidované. Vyvolalo to krízu  vo viacerých rovinách.

 

Najzávažnejšia bola kríza identity, t.j. otázka, či ešte vôbec je európsky model verejnej vysielacej služby zmysluplný. Veď  divák mal odrazu možnosť vyberať si z množstva ponúk – a jeho  správanie naznačovalo, že čoraz viac času trávi pri programoch  komerčných televízií.

 

Koncom osemdesiatych rokov nebolo zriedkavosťou, že zo stúpajúcich rejtingov
a podielov na trhu robili niektorí apologeti komerčného vysielania predčasné závery o blízkom konci verejného sektora vo  vysielaní.[1] Vynorili sa staré, už dobre známe argumenty z televízneho trhu USA, ktoré problém verejného záujmu stavali v inom svetle. Podľa nich „program, o ktorý sa zaujíma veľká časť publika, sa vlastne vysiela vo verejnom záujme“ (F. Stanton,  1960).

 

Trhliny v identite a koncepcii verejnej vysielacej služby sa objavili aj na inej úrovni. Európske štátne a neskôr verejnoprávne televízie dlho odvodzovali svoj profil a „nepostrádateľnosť“ od  základných funkcií, ktoré pre spoločnosť plnili – ako „zdroj  informácií, vzdelávania, zábavy a kultúry“. Lenže tieto funkcie  začali v nemalej miere plniť aj noví hráči na trhu – komerčné  subjekty. V oblasti spravodajstva dokonca priniesli nový, oveľa  aktívnejší, agresívnejší a divácky veľmi účinný štýl politických  reportáží a rozhovorov. V jeho svetle sa odrazu pilier verejných  vysielacích služieb – spravodajstvo – zdalo príliš suchopárne, pasívne, možno i servilné vo vzťahu k politikom a iným verejným činiteľom. Vytváral sa dojem, že sú to vlastne komerčné stanice,  ktoré ochraňujú záujmy divákov.[2]

 

Dokonca aj do oblasti vzdelávania a kultúry vniesli komerčné  stanice nové prístupy, ktoré si našli svoju odozvu u diváka,  pretože boli blízke jeho životnému štýlu. Veď kde je povedané, že ak divák hľadá v televízii vzdelávacie obsahy, musia to byť  suchopárne relácie na spôsob školských učebníc? Prečo nezbúrať vhodnými formátmi bariéry, ktoré oddeľovali tzv. elitnú kultúru  od početnejšieho publika? Prečo nevyužiť ľahšie, dostupnejšie  formy a výrazové prostriedky, viac zábavných prvkov?

 

Pre televíziu ako masové médium to boli celkom legitimné otázky.  Nie náhodou práve po nástupe komerčných televízií sa objavujú  nové žánrové označenia, ako napríklad infotainment, dokonca  docutainment, ktoré už v svojom názve nesú prvok zábavy a  relaxu.

 

„Nový štýl“ mal však hlbšie korene, ako sa zdalo na prvý pohľad. Bol odrazom inej filozofie diváka, ktorú priniesli komerčné televízie. Trvalo určitý čas, kým si

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Napr. generálny riaditeľ RTL R. Thoma v polovici 80-ych rokov odvážne vyhlasoval, že "neprejde veľa času, a ARD či ZDF sa dostanú na okraj audiovizuálnej scény".

 

[2] Je príznačné, že v jednej z prvých porevolučných besied o budúcnosti vysielania u nás sa predstaviteľ vznikajúceho súkromného sektora dožadoval koncesionárskych poplatkov s argumentom, že skutočne nezávislú službu verejnosti môžu zabezpečiť iba súkromné stanice, nezávislé od vlády a politikov.

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >