< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Zákon č. 233/1998 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov doplnil i zákon č. 468/1991 Zb. o  jedno upresňujúce ustanovenie.

 

Zákon č. 331/1998 Zb., ktorým sa menil zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samospráv, zveril kontrolu volebnej kampane v elektronických médiách Rade SR PRTV.

 

Zákon č.  46/1999 Zb. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, zveril kontrolu volebnej kampane v elektronických médiách Rade SR PRTV.

 

Postavenie a úlohy verejnoprávnych médií  upravujú dva zákony:

Zákon č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný zákonmi:

a)     zákonom č. 482/1992 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 254/1991 Zb.

b)     zákonom č. 166/1993 Zb. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

c)      zákonom č. 82/1995 Zb. ,

d)     zákonom č. 321/1996 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 254/1991 Zb.

e)     zákonom č. 335/1998 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal zákona č. 254/1991 Zb.

Posledné dve novely sa týkali najmä kompetencií Rady STV a spôsobu jej kreovania.

 

Zákon č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný zákonmi:

a)     zákonom č. 482/1992 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 255/1991 Zb.

b)     zákonom č. 166/1993 Zb. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

c)      zákonom č. 83/1995 Zb.,

d)     zákonom č. 21/1996 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 255/1991 Zb.

e)     zákonom č. 335/1998 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 255/1991 Zb.

Posledné dve novely sa týkali najmä kompetencií Rozhlasovej rady a spôsobu jej kreovania.

 

Financovanie verejnoprávnych médií upravuje zákon č. 212/1995 Zb. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Aj tento zákon bol novelizovaný niekoľkokrát, pričom účelom noviel bolo v prípade novely zákonom č. 320/1996 Zb. rozšíriť počet oslobodených od platby koncesionárskeho poplatku a v prípade novely zákonom č. 188/1999 Zb. zlepšiť disciplínu platiteľov poplatkov a zjednodušiť proces výberu poplatku.

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >