< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

Predpisy Rady vychádzajúce zo zákona 308/2000 Z.z.

 

V súvislosťou s aplikáciou zákona 308/2000 Z.z. vyplynula potreba upraviť jednotne viacero oblastí súvisiacich s vysielaním.

-         Jednotný systém označovania programov

-         Programové typy, programy vo verejnom záujme, vysielací čas vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentami a ich zahrňovanie do žiadosti o udelenie licencie, rozhodnutia o udelení licencie a štatistike, ktorú má povinnosť viesť vysielateľ televíznej programovej služby

-         zoznam podujatí verejného významu

 

1)     Rada rozhodla, že programy vysielané slovenskými vysielateľmi budú označované nasledovne:

-         červeným  "zachmúreným" piktogramom kategória programov nevhodných a neprístupných pre maloletých (0 -18 rokov)

-         oranžovým "zachmúreným" piktogramom s číselným označením 7 alebo 12 kategórie programov nevhodných do 7 rokov a nevhodných do 12 rokov;

-         zeleným "usmievavým" piktogramom kategória programov detských - vhodných do 12 rokov.

 

2)  Programové typy, ktoré sú základom popisu programu vysielateľmi a ktorých percentuálne zastúpenie v programe sú vysielatelia povinní dodržiavať, stanovila rada nasledovne:

Rozhlasové vysielanie - SRo
    
1  Spravodajstvo

2        Publicistika:

a.     politická publicistika

b.     ostatná publicistika

3        Literárno-dramatické programy

4        Hudobné programy/vysielanie

5        Zábava/ Zábavné programy

6        Šport a motorizmus

 


Rozhlasové vysielanie - komerčné stanice

     1    Spravodajstvo

2        Publicistika:

  1. politická publicistika
  2. ostatná publicistika

3        Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:

  1. detské programy
  2. náboženské programy
  3. literárno-dramatické programy
  4. zábavné programy
  5. hudobné programy

4        Ostatný program

 

 

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >