< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

2.4    Výdavky

 

Výdavky za reklamu začali razantnejším spôsobom rásť až v roku 1996, keď rok predtým dosiahol monitorovaný objem 1.6 miliardy korún. Karty začala miešať televízia Markíza a celkový objem reklamy dosiahol v tomto roku 2.4 miliardy korún.

 

Tlačové médiá dosiahli medziročný nárast o 36 percent. Keďže v tejto oblasti nenastal žiadna výraznejšia zmena, pravdepodobne to predstavuje reálny obraz nárastu výdavkov.

 

V televíznej reklame však monitoring hovoril až o 70-percentnom náraste. Podľa monitoringu boli výdavky na reklamu odvysielanú v TV Markíza počas štyroch mesiacov jej existencie v roku 1996 (648 mil. Sk) porovnateľné s výdavkami na reklamu odvysielanú na kanáli STV1 počas celého roku (693 mil. Sk). Prepočet podľa cenníkových cien vzhľadom na obchodnú a cenovú politiku Markízy však neposkytoval reálne výsledky. V každom prípade bola nová komerčná televízia na reklamnom trhu veľmi úspešná. Jej vplyv bol viditeľný aj na poklese objemu reklamy na STV1 v treťom, a najmä štvrtom štvrťroku 1996.

 

Ešte výraznejšie sa zvýšil monitorovaný objem reklamy v roku 1997. Ten dosiahol 5.1 mld. Sk, čo bolo v porovaní s predchádzajúcim rokom viac ako stopercentný nárast. Monitorovaný objem samotnej Markízy bol na úrovni 2.8 miliardy korún. A to bolo 55 percent celého objemu. Ako vtedy odhadol týždenník Trend, reálne výdavky na reklamu v Markíze boli na 45-50 percentách hodnôt uvádzaných v monitoringu. To potvrdil Trendu aj riaditeľ Markízy Pavol Rusko.

 

V celoročnej bilancii bol v oblasti tlače inzertne najúspešnejší denník Pravda (160.4 mil. Sk), nasledovaný Novým Časom (146.1 mil. Sk spolu s vkladaným magazínom) a Hospodárskymi novinami (119.8 mil. Sk). Najúspešnejším týždenníkom v roku 1997 bol z hľadiska objemu inzercie Trend (115.2 mil. Sk spolu s vkladaným mesačníkom Infotrendy).

 

Podiel Markízy na televíznom balíku dosahoval viac ako 80 percent, keď sa na oboch verejnoprávnych kanáloch odvysielala reklama za približne 550 miliónov korún. Spomedzi rozhlasových staníc dosiahli najväčší objem Fun Rádio (145,5 mil. Sk) a Rádio Twist (127.2 mil. Sk). Okruh Slovenského rozhlasu – Slovensko 1 odvysielal reklamu za 70 mil. Sk, údaj o celoročnom objeme reklamy na Rock FM nebol k dispozícii. Táto stanica bola do monitoringu bola zaradená až v apríli. Z 25 najväčších zadávateľov dvadsať komunikovalo svetové značky. Reálne odhady hovorili v tom roku o hodnote reklamného trhu na úrovni piatich miliárd korún vrátane podlinkových aktivít.

 

Razantný rast objemov sa nezastavil ani v nasledujúcom roku 1998. Výsledky monitoringu hovorili o prekročení sedemmiliardovej hranice a tým takmer 50-percentnému nárastu.

 

Do monitoringu pribudli niektoré menšie médiá. Najucelenejší pohľad na vývoj poskytovali tlačené médiá, z ktorých sa podstatná časť titulov monitorovala už niekoľko rokov. Výdavky na inzerciu v tlači vzrástli medziročne o 29 percent.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >