< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

vysielanie spravodajských a publicistických relácií. Proti tomuto zneniu novely protestovali všetky odborné kruhy, držitelia licencií i Rada, ale znenie zákona nebolo upravené. Ako orgán dozoru bola ustanovená Rada. Rada spracovala a so zástupcami ANRTS prerokovala svoje Odporúčania k správaniu sa médií počas volebnej kampane, v ktorých sa na základe Ústavy a Dohovoru o ľudských právach pokúsila o isté vymedzenie niektorých problematických pojmov a ustanovení. Spoločný postup Rady a ANRTS sa ukázal ako správny. Za celú volebnú kampaň nemusela Rada siahnuť k udeleniu pokuty a niekoľko menších porušení zákona riešila upozornením vysielateľov a uložením povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona (1 x Rádio TWIST, 1 x Rádio Slobodná Európa,  1 x Rádio ADUT, 1 x Rádio NITRA).

 

V roku 1999 končila platnosť viacerým držiteľov licencií pre rozhlasové vysielanie. V apríli Rada zverejnila oznam o "uvoľnených frekvenciách" rádií, ktorým mala v roku 1999 skončiť platnosť licencie. Po proteste ANRTS, že takýto oznam spochybňuje rádiá, ktorým končí licencia prípadne až o pol roka, v očiach obchodných partnerov, kancelária Rady spolu s ANRTS zabezpečila uverejnenie širšieho vysvetľujúcejšieho stanoviska. V júni napokon rozhodla Rada o znovuudelení licencie prvým trom dotknutým rádiám: N Rádio, Rádio FORTE, Rádio LOCAL FM a v septembri zvyšným dvom: Rádio TOP a Rádio REBECA.

 

Začiatkom roku 2000 končila platnosť ďalším trom držiteľom licencie: Rádiu FUN, Rádiu TWIST a Rádiu FLASH. Rada vypísala licenčné konanie na október. 19. 10. 1999 bola verejnosť prekvapená rozhodnutím Rady v prípade Rádia FUN udeliť licencie inému žiadateľovi (Rádiá TWIST a FLASH získali licenciu opäť). Rada dlhodobo upozorňovala vedenie FUN Rádia, že v prípade, ak nedorieši legislatívne problémy spoločnosti, licenciu opätovne nezíska (spory o prevody slovenskej časti spoločnosti blokovali transformáciu zo združenia na niektorý z obvyklých typov obchodných spoločností). Francúzski majoritní majitelia (legitímni vlastníci značky FUN Rádio) založili s novým slovenským spoločníkom akciovú spoločnosť Rádio a.s. a všeobecne sa teda očakávalo, že licenciu získajú. Rada však rozhodla o pridelení licencii spoločnosti bývalého riaditeľa tohto rádia, Petra Abraháma, Media Fair s.r.o. Pred nadobudnutím platnosti uznesenia však vstúpila do hry na základe nejakého podnetu finančná polícia. Rada na základe nových skutočností prijala 9. novembra uznesenie, ktorým žiadosť o licenciu spoločnosti Media Fair zamietla a vypísala nové licenčné konanie. K dovtedajším žiadateľom (Rádio a.s., CWG s.r.o./spoločnosť vlastniaca v minulosti slovenský podiel FUN Rádia, spolupracujúca so spoločnosťou AXIS MEDIA, ktorá mala prenajatý program Rock FM/ a Media Fair s.r.o.) pribudli do uzávierky 20. 11. ešte spoločnosti SH CLASSIC s.r.o., TORZO s.r.o., AUTOPARK  s.r.o. (ďalšieho bývalého riaditeľa FUN Rádia Ivana Mička) a Rádio TWIST a.s. (uchádzajúce sa o košickú a žilinskú frekvenciu FUN Rádia). Rada napokon 27. 11. 1999 udelila licenciu spoločnosti Rádio a.s., čím sa (vďaka vlastneniu značky FUN Rádio francúzskymi spoločníkmi) zabezpečila kontinuita.

 

Za začiatku roku 2000 vysielalo na území Slovenska 24 komerčných rozhlasových staníc (na jeho konci už len 23). Počas roka zanikli dve rozhlasové stanice a na trh vstúpila jedna nová. Na jar roku 2000 najprv o odňatie licencie požiadalo komárňanské Rádio Local FM, ktoré nezvládlo nahromadené dlhy za dopravu svojej modulácie na vysielač Slovenskými telekomunikáciami. Následne rada odňala licenciu pôvodne dubnickému, neskôr trenčianskemu, Rádiu DCA, ktoré sa už dlhší

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >