< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

20hodinového programu na frekvencii 101,8 MHz. Na základe tejto zmluvy začalo do Rakúska, ktorého legislatíva v tom čase neumožňovala vznik komerčnej rozhlasovej stanice, vysielať Rádio CDI. Vznik Rádia CDI však nebol v rozpore len s rakúskymi zákonmi. Kontrola Ministerstva financií v roku 1992 konštatovala, že podpisom takejto zmluvy boli porušené tieto zákony: zákon č. 17/1964 Zb. o ČSRo, vyhláška FMZO č. 83/1988 Zb. a zákon 184/1988 Zb. o hospodárskych stykoch do zahraničia. Kontrola ďalej konštatovala, že zmluva jednoznačne zvýhodnila rakúskeho partnera, pretože napríklad len v roku 1991 obdržala spoločnosť Drehscheibe 77 miliónov ATS, z čoho na SRo pripadlo 18%, pričom z toho ešte znášal náklady spojené s vysielaním. Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 468/91 Zb. o rozhlasovom a televíznom vysielaní, sa zmluva dostala do rozporu i s touto normou. Tá explicitne určuje úlohy verejnoprávnym médiám a neumožňuje prevádzkovateľovi zo zákona (SRo) jemu pridelené frekvencie poskytovať odplatne iným subjektom.

 

5. 3. 1991 vznikla akciová spoločnosť ROCK FM Rádio, založená SRo (jeho ústredný riaditeľ Vladimír Štefko bol zvolený za predsedu predstavenstva) a anglickou spoločnosťou Checkjoint. Základný kapitál spoločnosti 25 miliónov korún bol rozdelený 50:50. Zahraničný partner  záväzky vyplývajúce zo Zakladateľskej zmluvy nesplnil a tak 4. 12. 1991 prešli všetky akcie tejto spoločnosti na SRo. Následne - 24. 1. 1992 podpísala SRo zmluvu s osvedčeným partnerom - Drehscheibe GmBH. Už citovaná kontrola MF zistila, že vznik Rock FM Rádio, a.s. bol v rozpore so zákonom č. 112/90 Zb., Smernicou MF č: 1/1213/81 o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu, zákonom 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach a Obchodným zákonníkom (513/91 Zb.).

 

1. 6. 1992 vznikla tretia spoločnosť Slovenského rozhlasu a rakúskej spoločnosti Drehscheibe GmBH: spoločnosť s ručením obmedzeným "Rádio Media s.r.o." Táto spoločnosť uzavrela 13. júla 1992 zmluvu s Rock FM Rádio a.s. o jej obchodnom zastupovaní - t.j. nová spoločnosť sa stala exkluzívnym nákupcom reklamy v jednom z programov Slovenského rozhlasu, vyrábanom akciovou spoločnosťou s rovnakými majiteľmi. Provízia Rádio Media predstavovala podľa zmluvy 35%.

 

Nie je potrebné pripomínať, že oba programy (CDI, ROCK FM) boli jednoznačne komerčného charakteru. Prvé lokálne súkromné rádiá prichádzali koncom roka 1992 a začiatkom roku 1993 na trh, ktorému dominovalo Rádio Rock FM, so 16 vysielačmi a najkvalitnejším pokrytím územia Slovenska v pásme VKV a typickou  súkromnou agentúrou typu media representative. Držitelia licencií združení v Asociácii podali nespočetné množstvo podnetov na Najvyšší kontrolný úrad SR, vládu, ministerstvo financii, generálnu prokuratúru, Národnú radu SR. Súkromné rádia sa dokonca obrátili na verejnosť prostredníctvom éteru a tlačových médií so žiadosťou o podporu v boji za dodržiavania pravidiel v éteri. Rovnako sa Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie od svojho vzniku pokúšala o nápravu protiprávnej existencie takýchto programov (i nedodržiavanie zákona v ich vysielaní).

 

Vysielanie Rádia CDI bolo začiatkom roku 1994 zastavené z dôvodu, že frekvencia 101,8 MHz, na ktorej od roku 1991 vysielalo, bola prerozdelením kmitočtového spektra po rozdelení Československa určená pre držiteľov licencie (Rada ju neskôr pridelila Rádiu TWIST). Slovenský rozhlas vysielanie CDI obnovil opäť 15. 7. 1994, tentokrát na frekvencii 96,6 MHz, určenej pôvodne pre vysielanie programu Slovensko 1 v pásme VKV II.

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >