< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

Vcelku teda napriek suverénnemu postaveniu na domácom trhu bolo  dosť signálov, že s programovým výstupom STV nie je všetko v  poriadku. Hodnotnú náhradu za komplexnú a mnohostrannú ponuku  bývalých troch kanálov (F1, S1 a TA3) sa vytvoriť nepodarilo.

 

V podniku nevznikla dostatočne profesionálna a náročná klíma. Tendencia kvalitatívneho poklesu sa prehlbovala. Pritom podľa dobových dokumentov nemožno vyčítať jednotlivým vedeniam nečinnosť. Vzniklo množstvo smerníc, opatrení a  rozhodnutí, ktoré vytvárajú dojem všestranných a niekedy priam do detailov idúcich aktivít. Podstatné výsledky sa však  nedostavili, čo svedčí o stupni koncepčnosti a efektívnosti riadenia.

 

 

1.1.2.2.3

Začiatok ekonomickej krízy

 

Ešte roku 1992 sa skončilo hospodárenie STV s prebytkom. V rokoch  nasledujúcich sa schodok (s výnimkou roku 1995) začal sústavne  prehlbovať. V roku 1996 už dosiahol 100 miliónov Sk. Pripomeňme, že  to bolo stále v čase, keď STV bola v ideálnej pozícii dominantného vysielateľa na trhu.

 

Malo to niekoľko príčin. Od roku 1992 sa začali sústavne znižovať  výnosy od platiach koncesionárov. V roku 1992 ešte predstavovali  sumu 765 miliónov Sk, v roku 1996 už len 608 miliónov. Bol to výsledok prijatia nedomysleného zákona, ktorý síce v duchu sociálnej filozofie oslobodzoval časť populácie od platenia koncesionárskych poplatkov, nedoriešil však túto stratu vhodnou kompenzáciou.

 

Zdroje zo štátnych dotácií v rokoch 1994 a 1995 prakticky vyschli.

 

Namiesto 360 miliónov Sk získala STV iba dve dotácie po vyše 20  miliónov, pričom jedna z nich bola účelovo viazaná. Tlak na rozpočet sa stupňoval aj z druhej strany. V priebehu prvých štyroch rokov samostatnosti STV sa objem vysielania zvýšil  o takmer 2.200 hodín. Výroba programu sa zvýšila takmer o dvojnásobok:

 

 

Rok

1992

1993

1994

1995

1996

Celkový objem vysielania v hod.

3343*

7352[1]

7814

8614

9508

Výroba programu v hod.

2654

3539

3491

3874

4335

 

* Vlastný program STV v rámci ČST

 

Vedenia STV sa snažili tento tlak zmierniť znížením nákladov na výrobu. To sa relatívne darilo, ako vidno z nasledujúcej tabuľky:

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1]  Aj tak ale pre diváka na Slovensku znamenal vstup do roku 1993 ochudobnenie jazykovo bezbariérovej programovej ponuky o polovicu. Bol to silný impulz pre rozvoj káblovej televízie, ktorá začala ponúkať okrem kanálov ČT postupne aj NOVU a program prvej  slovenskej súkromnej televízie s univerzálnou skladbou – VTV.

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >